Toegankelijkheid

Bij LNA hebben we aanzienlijke inspanningen geleverd om deze site voor iedereen toegankelijk te maken.  Met behulp van de richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud streven we ernaar een website te maken die bruikbaar is voor mensen met een handicap, samen met hun vrienden, familie en verzorgers.  Ons ontwerp- en ontwikkelingsproces voor websites wordt voortdurend verfijnd en is gebaseerd op bruikbaarheidsonderzoek, gebruikersfeedback en vastgestelde richtlijnen voor webtoegankelijkheid. Dienovereenkomstig maakt deze website gebruik van dergelijke configuraties, waaronder, maar niet beperkt tot, het verstrekken van een ALT-beschrijving voor elke afbeelding, het plaatsen van documenten in een op tekst gebaseerd formaat en het mogelijk maken om lettertype-instellingen aan te passen.  We moedigen input van gebruikers aan over hoe de toegankelijkheid van onze website kan worden verbeterd.  Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van de website, neem dan contact met ons op via e-mail op hello@lnaclothing.com of bel 310-202-6883. 

 

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt en van kracht vanaf: 30 juni 2018

Dit privacybeleid is voor LNA Clothing, Inc..

LNA Clothing, Inc. respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw informatie te beschermen. Het onderstaande privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van informatie uitsluitend voor de website op www.lnaclothing.com.

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij uw informatie verzamelen en verwerken door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u product kopen of voorzie ons van onderstaande contactgegevens.

We werken samen met Rakuten Advertising, die persoonlijke informatie kan verzamelen wanneer u met onze site communiceert. Het verzamelen en gebruiken van deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid dat hier te vinden is:

Rakutens privacybeleid: https://rakutenmarketing.com/legal-notices/services-privacy-policy/

Een opt-outverzoek indienen: https://rakutenmarketing.com/legal-notices/subject-requests/

INFORMATIE VERZAMELING

Uw verstrekking van uw persoonlijke gegevens aan ons is volledig vrijwillig. "Persoonlijke informatie" is informatie die u specifiek kan identificeren. We verzamelen geen persoonlijke informatie tenzij u die informatie aan ons verstrekt. Categorieën van persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen zijn:

 • Identiteitsgegevens, inclusief naam of andere soortgelijke identifiers.
 • Contactgegevens, waaronder adres, e-mailadres en telefoonnummers.

Daarnaast kunnen we ook bepaalde andere soorten informatie verzamelen die, samen met identiteitsgegevens en contactgegevens, in bepaalde rechtsgebieden, waaronder de Europese Unie ("EU"), als "persoonlijke gegevens" kunnen worden beschouwd en specifiek kunnen worden genoemd, zoals:

 • Financiële data, waaronder creditcard-, debetkaart- of andere betaalkaartgegevens.
 • Transactie data, met details over betalingen van en naar u.
 • Technische data, waaronder internetprotocol (IP) adres, locatiegegevens, uw inloggegevens en apparaat- en browserinformatie.
 • Profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, avatar (als u er een uploadt) en andere informatie die u met ons deelt op onze website.
 • Gebruiksgegevens, die informatie bevat over hoe u onze website gebruikt en advertenties die we op die sites plaatsen.
 • Marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons

ALS U IN DE EU GEVESTIGD BENT, ZIE ER DAN HET SECTIE "AANVULLENDE EU-OPENBAARMAKING" DIE BETREFFENDE ONZE VERZAMELING, GEBRUIK EN OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN AANVULLENDE RECHTEN DIE JE HEBT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer door:

Directe interacties: U kunt ons uw gegevens geven door u te registreren of door contact met ons op te nemen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u:

 • een account aanmaken op onze website;
 • zich abonneren op onze publicaties;
 • koop product(en) op onze website(s)
 • vragen om marketing naar u te sturen; of
 • geef ons feedback.

Geautomatiseerde technologieën of interacties: Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch technische gegevens en gebruiksgegevens over u verzamelen. Enkele van de manieren waarop wij of onze website kunnen verzamelen, worden hieronder verder beschreven:

 • Koekjes en Odaar Ttechnologieën: De website kan cookies gebruiken, een soort technologie die een kleine hoeveelheid informatie op de computer of ander apparaat van een websitegebruiker installeert, zodat een website bijvoorbeeld toekomstige bezoeken met die computer of dat apparaat kan herkennen. De website kan andere vergelijkbare technologieën gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot trackingpixels, zoals hieronder beschreven, en andere anonieme identifiers) om informatie over u te verzamelen, zoals IP-adressen en locatiegegevens, om uw bezoek aan uw wensen aan te passen, om ons in staat te stellen de onze dienst, of voor andere doeleinden. We gebruiken de volgende cookies: (i) Strikt noodzakelijke/technische cookies die nodig zijn voor de werking van onze website, inclusief inloggen, winkelwagentje en e-billing. (ii) Analytische / prestatiecookies om te zien hoe gebruikers omgaan met onze website, zodat we de functionaliteit kunnen verbeteren. (iii) Functionele cookies om u te herkennen wanneer u terugkeert en om inhoud te personaliseren. (iv) Targeting-/advertentiecookies om advertenties op u af te stemmen op basis van uw interactie met onze website.
 • Op interesse gebaseerde advertenties: We kunnen externe leveranciers inschakelen om uw informatie te gebruiken in verband met hun eigen informatie om gerichte advertenties aan u te leveren wanneer u onze website of andere websites bezoekt. Cookies, zoals hierboven beschreven, kunnen in dit proces worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar informatie over een bepaald product, kan onze leverancier een advertentie laten verschijnen op andere websites die u bekijkt met informatie over dat product. Deze vorm van adverteren wordt “behavioral advertising” genoemd. Wij zijn van mening dat dergelijke advertenties nuttig zijn omdat u advertenties te zien krijgt die relevant zijn voor uw interesses. Als u zich echter wilt afmelden voor deze op interesses gebaseerde advertenties, raadpleegt u het gedeelte Afmelden hieronder.
 • Clickstream-gegevens: Terwijl u internet gebruikt, wordt er een spoor van elektronische informatie achtergelaten op elke website die u bezoekt. Deze informatie, ook wel 'clickstream-gegevens' genoemd, kan worden verzameld en opgeslagen door de server van een website. Clickstream-gegevens kunnen bijvoorbeeld vertellen welk type computer en browsersoftware u gebruikt en het adres van de website van waaruit u naar de website bent gelinkt. De website kan clickstream-gegevens verzamelen en gebruiken als een vorm van geaggregeerde informatie om anoniem te bepalen hoeveel tijd bezoekers op elke pagina van onze website doorbrengen, hoe bezoekers door de website navigeren en hoe we onze website kunnen aanpassen om beter aan de behoeften van bezoekers te voldoen. Deze informatie wordt vaak gebruikt om onze website en onze dienstverlening te verbeteren. Elke verzameling of gebruik van clickstream-gegevens zal anoniem en geaggregeerd zijn en zal niet opzettelijk persoonlijke informatie bevatten.

INFORMATIE GEBRUIKEN EN DELEN

Onder voorbehoud van het gedeelte met de titel "Aanvullende EU-openbaarmakingen", gebruiken we informatie die over u wordt bewaard om onze diensten uit te voeren en voor andere doeleinden die hieronder worden beschreven. We gebruiken uw informatie met name voor verschillende doeleinden:

 • Waar we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan ​​te sluiten of met u zijn aangegaan.
 • Om specifieke diensten uit te voeren die u hebt aangevraagd.
  Om te reageren op uw directe vragen.
 • Waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.
 • Om u marketingmateriaal te sturen (zie hieronder).
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

Onder voorbehoud van het gedeelte met de titel "Aanvullende EU-openbaarmakingen", kunnen we de informatie die we over u verzamelen op de volgende manieren delen met bepaalde derden:

 • Om bepaalde diensten op onze website te gebruiken, kan om betaalkaartinformatie worden gevraagd. We kunnen u om creditcard-, debetkaart- of andere betalingsgegevens vragen. Door uw betalingsinformatie via onze websites in te dienen, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u uitdrukkelijk in met het delen van uw informatie met externe betalingsverwerkers en andere externe dienstverleners.
 • Derde partijen aan wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of ermee te fuseren, als we deel uitmaken van een faillissementsprocedure of een andere wijziging in zeggenschap.
 • Derde partijen aan wie we uw informatie moeten delen om vermoedelijke fraude, intimidatie of andere schendingen van enige wet, regel of regelgeving of het beleid voor de website te onderzoeken.

LINKS VAN DERDEN EN SOCIALE NETWERKDIENSTEN

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Door op die links te klikken of deze verbindingen mogelijk te maken, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

De website kan worden geïntegreerd met sociale netwerkdiensten. U begrijpt dat wij geen controle hebben over dergelijke diensten en niet aansprakelijk zijn voor de manier waarop zij werken. Hoewel we u mogelijk de mogelijkheid bieden om dergelijke services te gebruiken in verband met onze website, doen we dit louter als een accommodatie en vertrouwen we, net als u, op die diensten van derden om correct en eerlijk te werken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie die u vrijwillig online opneemt en verzendt in een openbaar toegankelijke blog, sociaal netwerk of anderszins online, door anderen kan worden bekeken en gebruikt. We hebben geen controle over dergelijk gebruik van uw informatie en door dergelijke diensten te gebruiken, neemt u het risico dat de door u verstrekte informatie door derden wordt bekeken en gebruikt.

DATAVEILIGHEID

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat informatie over u per ongeluk verloren gaat, wordt gebruikt of op ongeoorloofde wijze wordt geopend, gewijzigd of bekendgemaakt; vanwege de inherente open aard van internet kunnen we de veiligheid van online verstrekte informatie echter niet garanderen. We hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke datalek die gevolgen voor u heeft aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een datalek waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

DATARETENTIE

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaarperiode voor uw informatie te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de informatie, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw informatie, de doeleinden waarvoor we uw informatie verwerken en of we kunnen bereiken die doeleinden met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie Verzoek Ehieronder voor meer informatie.

In andere omstandigheden kunnen we informatie over u anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kan worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken en bewaren zonder verdere kennisgeving aan u.

AANVULLENDE EU-OPENBAARMAKING

ONZE ROL ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN GEGEVENSVERWERKER

LNA Clothing, Inc. treedt over het algemeen op als de gegevensbeheerder van uw informatie die via onze website wordt ingediend.

Als u zich in de EU bevindt en klachten heeft over onze privacypraktijken als verwerkingsverantwoordelijke, hebt u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. We zouden het echter op prijs stellen als we uw zorgen kunnen behandelen voordat u uw toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op. Zie onze contactgegevens hieronder in het gedeelte met de titel "Contact". Als u zich in de EU bevindt en een klacht heeft, neem dan contact op met onze privacymanager via Hello@lnacloting.com.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN HET NIET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet, of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract dat we hebben of proberen aan te gaan met u mogelijk niet uitvoeren (bijvoorbeeld om onze diensten aan u te leveren). In dit geval kunnen we u geen diensten verlenen.

RECHTSGROND VOOR ONZE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Hieronder vindt u de soorten rechtsgronden waarop wij zullen vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen u de beste service/product en de beste en veiligste ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschaduwd door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen ten opzichte van mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen via Hello@lnaccom
 • Uitvoering van het contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een dergelijk contract aan te gaan.
 • Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

VERANDERING VAN DOEL

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als je uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op via Hello@lnacloting.com. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons dit toestaat. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT BRONNEN VAN DERDEN

We verzamelen ook persoonlijke gegevens over u van verschillende derde partijen en openbare bronnen.

 • Zoals hierboven besproken, verkrijgen we ook informatie via geautomatiseerde technologieën (zie het gedeelte getiteld "Informatieverzameling")

UW TOESTEMMING INTREKKEN

Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via Hello@lnacloting.com.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame:

 • Promotionele aanbiedingen van ons: Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor jou relevant kunnen zijn (dit noemen we marketing). U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd of gebruik hebt gemaakt van onze diensten en u zich in elk geval niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.
 • Marketing door derden: we zullen uw uitdrukkelijke opt-in-toestemming krijgen voordat we uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten ons bedrijf voor marketingdoeleinden.

Om te zien hoe u zich kunt afmelden voor marketingcommunicatie, raadpleegt u het gedeelte onderaan al onze e-mailcommunicatie met een link om je af te melden.

RECHTEN VAN EU-BETROKKENEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. je hebt het recht om:

 • Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "toegangsverzoek van een betrokkene"). Dit stelt u in staat om een ​​kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), waar we uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er is iets in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) wanneer u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als we ze niet langer nodig hebben omdat u ze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we doorslaggevende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.
 • Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 • Toestemming op elk moment intrekken wanneer we afhankelijk zijn van toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we u bepaalde producten of diensten niet kunnen leveren. Als dit het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u uw toestemming intrekt.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via Hello@lnacloting.com

AFMELDEN

AFSCHRIJVEN VAN BERICHTEN VAN ONS

Als u zich wilt afmelden voor toekomstige promotionele berichten van ons, moet u dit doen klik op de link "afmelden" onderaan elke e-mail of stuur een afmeldverzoek naar ons op Hallo@Inakleding. com. Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie of persoonlijke gegevens worden gedeeld met een derde partij die dergelijke informatie kan gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u zich afmelden voor dergelijke openbaarmakingen door een e-mail te sturen naar Hello@Inakleding. com. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst behandelen. Houd er rekening mee dat als u zich op deze manier afmeldt, bepaalde aspecten van de website is mogelijk niet langer voor u beschikbaar.

UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Als u het plaatsen van cookies wilt stoppen of beperken of cookies wilt wissen die mogelijk al op uw computer of apparaat staan, raadpleeg dan de voorkeuren van uw webbrowser en pas deze aan. Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen of functies van ons website of een deel van de functionaliteit ervan kan worden beïnvloed. Cookies en soortgelijke items worden door ons niet gebruikt om automatisch persoonlijk identificeerbare informatie van uw apparaat op te halen zonder uw medeweten.

GEGEVENS MET BETREKKING TOT KINDEREN

Ons website is ontworpen voor personen van 18 jaar en ouder. We verzamelen niet bewust informatie van iemand onder de 13 jaar (of een andere leeftijd die mogelijk beperkt is onder de lokale wetgeving). Als we ervan op de hoogte worden gesteld dat we dergelijke informatie hebben ontvangen, of informatie die in strijd is met ons beleid, zullen we redelijke inspanningen leveren om die informatie op te sporen en uit onze administratie te verwijderen.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHTEN

Onze website wordt onderhouden in de Verenigde Staten. Als u een bezoek brengt vanuit de regio's met wetten voor het verzamelen en gebruiken van gegevens die kunnen verschillen van die in de Verenigde Staten, houd er dan rekening mee dat u uw informatie mogelijk overdraagt ​​naar de Verenigde Staten en andere landen over de hele wereld. U geeft ons vrijwillig en specifiek uw toestemming om uw informatie te exporteren en te gebruiken binnen de Verenigde Staten en in andere landen zoals gespecificeerd in dit privacybeleid. U begrijpt dat gegevens die zijn opgeslagen in de Verenigde Staten onderhevig kunnen zijn aan rechtmatige verzoeken door de rechtbanken of wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Staten. Als u zich in de EU bevindt, zorgen wij ervoor dat bij een dergelijke overdracht passende en passende waarborgen worden gebruikt wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven aan verwerkers buiten de EU. We kunnen specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in de EU.

CALIFORNIË PRIVACY

Als u een inwoner van Californië bent, is dit gedeelte op u van toepassing. Onder de wet van Californië hebben inwoners van Californië het recht om schriftelijk te verzoeken aan bedrijven waarmee ze een gevestigde zakelijke relatie hebben, (a) een lijst van de categorieën van persoonlijk identificeerbare informatie, zoals naam, e-mailadres en postadres en het type van aan de klant geleverde diensten die een bedrijf heeft bekendgemaakt aan derden (inclusief gelieerde ondernemingen die afzonderlijke juridische entiteiten zijn) tijdens het direct voorafgaande kalenderjaar voor direct marketingdoeleinden van de derden en (b) de namen en adressen van al deze derden. Om bovenstaande informatie op te vragen, kunt u contact met ons opnemen via Hello@lnacloting.com. Als u niet wilt dat uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt gedeeld met een derde partij die dergelijke informatie voor directmarketingdoeleinden kan gebruiken, kunt u zich afmelden voor dergelijke openbaarmakingen door een e-mail naar ons te sturen op Hello@lnacloting.com

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment delen van dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Als we echter op enig moment in de toekomst van plan zijn uw informatie te gebruiken op een manier die wezenlijk afwijkt van dit privacybeleid, zullen we dergelijke wijzigingen hier publiceren of u een e-mail sturen. We raden u aan om regelmatig de website te bekijken voor de laatste informatie over ons privacybeleid. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen in het privacybeleid wanneer u de website gebruikt nadat dergelijke wijzigingen voor het eerst zijn geplaatst.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als er vragen zijn over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar Hello@Inaclothing.com of via gewone post aan LNA Clothing, Inc. 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405.

 

SERVICEVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. BEVESTIGING EN AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN DOOR DE GEBRUIKER. LNA Clothing ("Ons" of "Wij") levert de LNA Clothing-site en verschillende gerelateerde diensten (gezamenlijk de "site") aan de gebruiker, onder voorbehoud van naleving door de gebruiker van alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen (de "Gebruiksvoorwaarden"), evenals elke andere schriftelijke overeenkomst tussen ons en de gebruiker. Bovendien zijn gebruikers bij het gebruik van bepaalde diensten of materialen op deze site onderworpen aan alle geposte regels die van toepassing zijn op dergelijke diensten of materialen die aanvullende voorwaarden kunnen bevatten naast die in deze Gebruiksvoorwaarden. Al dergelijke richtlijnen of regels zijn hierbij door middel van verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT DE GEBRUIKER ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. INDIEN GEBRUIKER NIET GEBONDEN WILT ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VERLAAT U DE SITE NU. HET RECHTSMIDDEL VAN DE GEBRUIKER BIJ ONTEVREDENHEID OVER DEZE SITE, OF ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN, INHOUD OF ANDERE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA DEZE SITE, IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DIE SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN. DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST MET ONS BETREFFENDE DE NALEVING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT ONMIDDELLIJK VAN KRACHT BIJ DE AANVANG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR DE GEBRUIKER. Deze gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt en zijn van kracht vanaf  25 mei 2018. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om de gebruiksvoorwaarden van de site van tijd tot tijd te bekijken en zich vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen. Als de gebruiker deze site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat hij de gewijzigde gebruiksvoorwaarden erkent en ermee instemt zich te houden aan en gebonden te zijn aan de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, omvatten verwijzingen naar onze "Gelieerde ondernemingen" onze eigenaren, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, functionarissen, directeuren, leveranciers, partners, sponsors en adverteerders, en omvatten, zonder beperking, alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren, en/of het leveren van deze site en/of de inhoud ervan.2. BESCHRIJVING VAN DIENSTEN. We stellen verschillende diensten beschikbaar op deze site, waaronder, maar niet beperkt tot, LNA Clothing, Inc., biedt een e-commerce winkelplatform waarmee klanten kleding kunnen kopen, zoals kleding en  accessoires. LNA Clothing, Inc. heeft een blog op haar website waarin vaak gedachten en ideeën worden genoemd of trends in de mode-industrie worden voorspeld. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken, op eigen kosten, van alle apparatuur die nodig is om de services te gebruiken, inclusief een computer, modem en internettoegang, inclusief betaling van alle kosten die aan dergelijke toegang zijn verbonden. We behouden ons het exclusieve recht voor om de site, inclusief alle functies van de site, op elk moment te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving aan de gebruiker. We zijn niet aansprakelijk jegens de gebruiker of een derde partij als we een dergelijk recht uitoefenen. Alle nieuwe functies die de op dat moment geldende services op deze site aanvullen of verbeteren, vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden.3. REGISTRATIEGEGEVENS EN PRIVACY. Om toegang te krijgen tot sommige diensten op deze site, moet de gebruiker een account en wachtwoord hebben die kunnen worden verkregen door ons online registratieformulier in te vullen, dat om bepaalde informatie en gegevens vraagt ​​("Registratiegegevens"), en het onderhouden en bijwerken gebruikersregistratiegegevens zoals vereist. Door zich te registreren stemt de gebruiker ermee in dat alle informatie die in de registratiegegevens wordt verstrekt waar en nauwkeurig is en dat de gebruiker deze informatie naar behoefte zal onderhouden en bijwerken om deze actueel, volledig en nauwkeurig te houden. Gebruiker verleent ons het recht om bepaalde Registratiegegevens aan derden bekend te maken. De informatie die we verkrijgen door het gebruik van deze site, inclusief de registratiegegevens, is onderworpen aan ons privacybeleid, dat te vinden is in paragraaf 9 van de algemene verkoopvoorwaarden.4. GEDRAG TER PLAATSE. Het gebruik van de site is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de communicatie via de site. Door informatie te plaatsen in of anderszins gebruik te maken van een communicatiedienst, chatroom, prikbord, nieuwsgroep, softwarebibliotheek of andere interactieve dienst die mogelijk beschikbaar is voor de gebruiker op of via deze site, stemt de gebruiker ermee in dat hij/zij geen informatie zal uploaden, delen , plaatsen of anderszins distribueren of distributie vergemakkelijken van enige inhoud, inclusief tekst, communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie die: onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreukmakend op andermans privacy, onrechtmatig is, expliciete of grafische beschrijvingen of verslagen van seksuele handelingen bevat (inclusief maar niet beperkt tot seksuele taal van gewelddadige of bedreigende aard gericht op een ander individu of een groep individuen), of anderszins in strijd is met onze regels of ons beleid; B. een individu of een groep individuen tot slachtoffer maakt, lastigvalt, vernedert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap; C. inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten van een partij; D. vormt ongeoorloofde of ongevraagde reclame, ongewenste e-mail of bulk-e-mail (ook bekend als "spamming"), kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofde werving of enige vorm van loterij of gokken; e. bevat softwarevirussen of enige andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken of om gegevens of andere informatie van elke derde partij; of f. zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een van onze werknemers of vertegenwoordigers. We onderschrijven noch aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van materiaal dat is geüpload of ingediend door derden en/of gebruikers van de site. Over het algemeen screenen, controleren of bewerken we de inhoud die is geplaatst door gebruikers van communicatiediensten, chatrooms, prikborden, nieuwsgroepen, softwarebibliotheken of andere interactieve diensten die mogelijk op of via deze site beschikbaar zijn, niet vooraf. Wij en onze agenten hebben echter het recht om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die, naar ons oordeel, niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en andere gedragsregels voor gebruikers van onze site, of anderszins schadelijk, aanstootgevend of onnauwkeurig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen bij het verwijderen van dergelijke inhoud. De gebruiker stemt hierbij in met een dergelijke verwijdering en ziet af van elke claim tegen ons die voortvloeit uit een dergelijke verwijdering van inhoud. Zie "Gebruik van gebruikersmateriaal" hieronder voor een beschrijving van de te volgen procedures in het geval dat een partij van mening is dat inhoud die op deze site is geplaatst inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten. van welke partij dan ook. Bovendien mag de gebruiker het gebruikersaccount niet gebruiken om de beveiliging van een ander account te schenden of om ongeoorloofde toegang tot een ander netwerk of een andere server te verkrijgen. Mogelijk zijn niet alle delen van de site beschikbaar voor de gebruiker of andere geautoriseerde gebruikers van de site. De gebruiker zal het gebruik en plezier van iemand anders van de site of andere soortgelijke diensten niet hinderen. Gebruikers die systemen of netwerkbeveiliging schenden, kunnen strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. De gebruiker stemt ermee in dat we op elk moment en naar eigen goeddunken het gebruikersaccount of een andere band met onze site kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker wegens het overtreden van een van de bovenstaande bepalingen. Bovendien erkent de gebruiker dat we volledig zullen meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere sites, inclusief samenwerking met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van vermoedelijke criminele schendingen.5. SITES EN INFORMATIE VAN DERDEN. Deze site kan de gebruiker linken naar andere sites op het internet of anderszins verwijzingen bevatten naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten die door andere partijen worden geleverd. Dergelijke sites kunnen informatie of materiaal bevatten dat sommige mensen ongepast of aanstootgevend vinden. Deze andere sites en partijen staan ​​niet onder onze controle en de gebruiker erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke sites, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in eventuele verwijzingen naar andere partijen of hun producten en diensten. Het opnemen van een dergelijke link of verwijzing wordt louter voor uw gemak verstrekt en impliceert geen goedkeuring van of associatie met de site of partij door ons, of enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.6. INTELLECTUELE EIGENDOM INFORMATIE. Auteursrecht (c)25 mei 2018LNA-kleding, alle rechten. Gereserveerd In het kader van deze Gebruiksvoorwaarden wordt "inhoud" gedefinieerd als alle informatie, gegevens, communicatie, software, foto's, video's, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal en andere diensten die door gebruikers op onze site kunnen worden bekeken. Dit omvat prikborden, chat en andere originele inhoud. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent de gebruiker en gaat hij ermee akkoord dat alle inhoud die op deze site aan de gebruiker wordt gepresenteerd, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten, en het exclusieve eigendom is van LNA Clothing en/of haar Geassocieerden. Gebruikers mogen de inhoud alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door ons of de specifieke aanbieder van inhoud. Met uitzondering van een enkele kopie die uitsluitend voor persoonlijk gebruik is gemaakt, mag de gebruiker geen documenten of informatie van deze site in welke vorm of op welke manier dan ook kopiëren, reproduceren, wijzigen, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de specifieke inhoudsprovider, en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op deze site beschikbaar is, opnieuw wordt gebruikt. Elk ongeoorloofd gebruik van de materialen die op deze site verschijnen, kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties. Noch wij, noch onze gelieerde ondernemingen garanderen of verklaren dat het gebruik door gebruikers van materialen die op deze site worden weergegeven of die via deze site zijn verkregen, geen inbreuk zal maken op de rechten van derden. Zie paragraaf 7 hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat inhoud die op deze site is geplaatst inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij. Alle aangepaste afbeeldingen, iconen, logo's en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van LNA Clothing of haar dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken of dienstmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent de gebruiker het recht om enig handelsmerk, servicemerk, logo en/of de naam van LNA Clothing of haar gelieerde ondernemingen te gebruiken.7. ONBEVOEGD GEBRUIK VAN MATERIALEN. Onderworpen aan ons privacybeleid, wordt alle communicatie of materiaal dat de gebruiker naar deze site of naar ons verzendt, hetzij per e-mail, per post of op een andere manier, om welke reden dan ook, behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Hoewel de gebruiker alle rechten op dergelijke communicatie of materiaal behoudt, verleent de gebruiker ons en onze agenten en gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, betaald, eeuwigdurend en wereldwijd recht om te kopiëren, distribueren, weergeven, uitvoeren, publiceren, vertalen, aanpassen, wijzigen, en anderszins dergelijk materiaal gebruiken voor welk doel dan ook, ongeacht de vorm of het medium (nu bekend of momenteel niet bekend) waarin het wordt gebruikt. Gelieve geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie aan ons te verstrekken, tenzij we wederzijds schriftelijk anders zijn overeengekomen. We kunnen ook geen ongevraagde ideeën of voorstellen van gebruikers accepteren, dus dien ze in geen geval aan ons voor. We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en we vragen de gebruiker hetzelfde te doen. Als de gebruiker of een gebruiker van deze site van mening is dat zijn auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten zijn geschonden door een bericht op deze site, moet de gebruiker onmiddellijk een kennisgeving sturen naar onze Aangewezen vertegenwoordiger zoals geïdentificeerd in paragraaf 7. Om effectief te zijn, moet de kennisgeving het volgende bevatten: 1. Identificeer in voldoende detail het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens de gebruiker inbreuk is gemaakt of andere informatie die voldoende is om het auteursrechtelijk beschermde werk te specificeren waarop inbreuk wordt gemaakt.2. Identificeer het materiaal waarvan de gebruiker beweert dat het inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt vermeld in item #1 hierboven.3. Geef informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de gebruiker (e-mailadres heeft de voorkeur).4. Verstrek, indien mogelijk, voldoende informatie om ons in staat te stellen de eigenaar/beheerder van de vermeend inbreukmakende webpagina of andere inhoud op de hoogte te stellen (e-mailadres heeft de voorkeur).5. Voeg de volgende verklaring toe: "Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het gebruik van de hierboven beschreven auteursrechtelijk beschermde materialen als vermeend inbreuk makend niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet."6. Voeg de volgende verklaring toe: "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt."7 . Onderteken het papier.8. Stuur de schriftelijke mededeling naar het volgende adres: Aangewezen vertegenwoordiger voor vermeende inbreuk: Contactpersoon: Klantenservice Adres: 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405 Telefoon: 310-915-8526. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat we na ontvangst van een melding van een claim van inbreuk op het auteursrecht, de geïdentificeerde materialen onmiddellijk van onze site kunnen verwijderen zonder aansprakelijkheid jegens de gebruiker of een andere partij en dat de claims van de klagende partij en de partij die de oorspronkelijk geplaatste materialen zullen worden doorverwezen naar het United States Copyright Office voor beoordeling zoals bepaald in de Digital Millennium Copyright Act.8. AFWIJZING VAN GARANTIES. ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL , OF DE GARANTIE VAN NIET-INBREUK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEVEN WIJ GEEN GARANTIE DAT (A) DE DIENSTEN EN MATERIALEN VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE GEBRUIKER, (B) DE DIENSTEN EN MATERIALEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN ZIJN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF MATERIALEN EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN, OF (D) DE KWALITEIT VAN ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE DIE DOOR DE GEBRUIKER VAN DE SITE VAN ONS OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN IS GEKOCHT OF VERKREGEN, ZAL VOLDOEN AAN DE VERWACHTINGEN VAN DE GEBRUIKER VRIJ VAN FOUTEN, FOUTEN OF GEBREKEN. DEZE WEBSITE KAN TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJ KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE, INCLUSIEF DE PRIJZEN EN BESCHRIJVINGEN VAN DE HIERIN VERMELDE PRODUCTEN. DE MATERIALEN OF DIENSTEN OP DEZE SITE KUNNEN VEROUDERD ZIJN, EN WIJ DOEN GEEN VERBINTENIS OM DERGELIJKE MATERIALEN OF DIENSTEN BIJ TE WERKEN. EN MET DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST DAT DE GEBRUIKER ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE AAN HET COMPUTERSYSTEEM VAN DE GEBRUIKER OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN DERGELIJKE ACTIVITEITEN. Door gebruik van de site, kan de gebruiker de mogelijkheid hebben om commerciële transacties aan te gaan met andere gebruikers en verkopers. Gebruiker erkent dat alle transacties met betrekking tot goederen of diensten die door een partij worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot de aankoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, garanties, onderhoud en leveringsvoorwaarden met betrekking tot dergelijke transacties, uitsluitend zijn overeengekomen tussen de verkoper of koper van dergelijke koopwaar en diensten en gebruiker. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT TRANSACTIES DIE VIA OF IN VERBAND MET DEZE SITE WORDEN UITGEVOERD, EN DE GEBRUIKER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DERGELIJKE TRANSACTIES VOLLEDIG OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER WORDEN UITGEVOERD. ELKE GARANTIE DIE WORDT GEGEVEN IN VERBAND MET PRODUCTEN, DIENSTEN, MATERIALEN OF INFORMATIE DIE OP OF VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR IS VAN EEN DERDE, WORDT UITSLUITEND VERSTREKT DOOR DEZE DERDE, EN NIET DOOR ONS OF EEN ANDERE VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN. Inhoud die via deze site beschikbaar is, vertegenwoordigt vaak de meningen en oordelen van een informatieverstrekker, sitegebruiker of andere persoon of entiteit die niet met ons verbonden is. Wij onderschrijven geen mening, advies of verklaring van iemand anders dan een geautoriseerde LNA Clothing-woordvoerder die in zijn/haar officiële hoedanigheid spreekt, en zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid ervan. Raadpleeg het specifieke redactionele beleid dat op verschillende delen van deze site is geplaatst voor meer informatie, welk beleid door middel van verwijzing is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. De gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat tijdelijke onderbrekingen van de services die via deze site beschikbaar zijn, normaal kunnen zijn. De gebruiker begrijpt verder en stemt ermee in dat we geen controle hebben over netwerken van derden waartoe de gebruiker tijdens het gebruik van deze site toegang heeft, en daarom zijn vertragingen en verstoringen van andere netwerktransmissies volledig buiten onze controle. De gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat de services die beschikbaar zijn op deze site worden geleverd "AS IS" en dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de tijdigheid, verwijdering, niet-levering of het niet opslaan van gebruikerscommunicatie of personalisatie-instellingen. IN SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP GEBRUIKERS.9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF AAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN JEGENS GEBRUIKER OF ENIGE DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF WELKE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONGEACHT OF WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OVER ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF VAN ENIGE WEBSITE NAAR VERWEZEN OF GEKOPPELD  VERDER ZIJN WIJ OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE VIA DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN OF VOOR HULP BIJ HET UITVOEREN VAN COMMERCIËLE TRANSACTIES VIA DEZE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERWERKEN VAN BESTELLINGEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VERBODEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP GEBRUIKERS.10. VRIJWARING. Op verzoek van ons stemt de gebruiker ermee in om ons en onze gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en uitgaven, inclusief advocaatkosten die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze site door de gebruiker. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan vrijwaring door de gebruiker, in welk geval de gebruiker met ons zal samenwerken bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.11. VEILIGHEID EN WACHTWOORD. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account van de gebruiker en voor alle verklaringen en handelingen of nalatigheden die plaatsvinden door het gebruik van het wachtwoord en de account van de gebruiker. Daarom moet de gebruiker stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot het wachtwoord en de account van de gebruiker. Ons personeel zal de gebruiker nooit om het wachtwoord van de gebruiker vragen. De gebruiker mag het gebruikersaccount met niemand overdragen of delen, en we behouden ons het recht voor om het gebruikersaccount onmiddellijk te beëindigen als de gebruiker het gebruikersaccount overdraagt ​​of deelt.12. DEELNAME AAN PROMOTIES. Van tijd tot tijd kan deze site advertenties bevatten die door derden worden aangeboden. De gebruiker kan correspondentie aangaan met of deelnemen aan promoties van de adverteerders die hun producten op deze site tonen. Dergelijke correspondentie of promoties, inclusief de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke correspondentie of promoties, zijn uitsluitend tussen de gebruiker en de adverteerder. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor enig deel van dergelijke correspondentie of promotie.13. E-MAIL-, BERICHTEN-, BLOGGING- EN CHATSERVICES. We kunnen e-mail-, berichten-, blog- of chatservices (gezamenlijk "Communicatie") beschikbaar stellen aan gebruikers van onze site, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe provider. We stellen afzonderlijke aanvullende overeenkomsten ter beschikking die kenmerkend zijn voor de relatie tussen gebruiker en ons en die, behalve waar uitdrukkelijk vermeld of tegenstrijdig, deze Voorwaarden bevatten. We zullen de inhoud van privécommunicatie niet inspecteren of openbaar maken, behalve met de toestemming van de afzender of de ontvanger, of in de eng gedefinieerde situaties voorzien onder de Electronic Communications Privacy Act, of zoals vereist door de wet of door een gerechtelijk of overheidsbevel. Meer informatie is beschikbaar in ons privacybeleid. We kunnen geautomatiseerde bewakingsapparatuur of -technieken gebruiken om onze gebruikers te beschermen tegen massale ongevraagde communicatie (ook bekend als "spam") en/of andere soorten elektronische communicatie die volgens ons niet in overeenstemming zijn met onze zakelijke doeleinden. Dergelijke apparaten of technieken zijn echter niet perfect en wij zijn niet verantwoordelijk voor legitieme communicatie die wordt geblokkeerd of voor ongevraagde communicatie die niet wordt geblokkeerd. Postbussen kunnen een beperkte opslagcapaciteit hebben. Als de gebruiker de maximaal toegestane opslagruimte overschrijdt, kunnen we geautomatiseerde apparaten gebruiken die e-mailberichten die de limiet overschrijden, verwijderen of blokkeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke verwijderde of geblokkeerde berichten.14. INTERNATIONAAL GEBRUIK. Hoewel deze site wereldwijd toegankelijk kan zijn, beweren we niet dat materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten, en toegang tot deze site vanuit gebieden waar de inhoud van de site illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om deze site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving. Elk aanbod voor een product, dienst en/of informatie gedaan in verband met deze site is ongeldig waar verboden.15. BEËINDIGING VAN GEBRUIK. Gebruiker gaat ermee akkoord dat we, naar eigen goeddunken, gebruikerstoegang tot de gehele of een deel van de site kunnen beëindigen of opschorten met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan een reden zijn om de gebruikersrelatie te beëindigen en kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Bij beëindiging of opschorting, ongeacht de reden daarvoor, houdt het recht van de gebruiker om de beschikbare diensten op deze site te gebruiken onmiddellijk op, en de gebruiker erkent en stemt ermee in dat we het gebruikersaccount en alle gerelateerde informatie en bestanden in het gebruikersaccount en/of elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of deze site te blokkeren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens de gebruiker of een derde partij voor claims of schade die voortvloeit uit een beëindiging of opschorting of andere maatregelen die door ons zijn genomen in verband met een dergelijke beëindiging of opschorting.16. TOEPASSELIJK RECHT. Deze site (exclusief gelinkte sites) wordt door ons beheerd vanuit onze kantoren in de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika. Het is toegankelijk vanuit alle 50 staten, maar ook vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze plaatsen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Californië, gaat de gebruiker er door toegang tot deze site mee akkoord dat de statuten en wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de conflicterende rechtsbeginselen daarvan en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoop van goederen, is van toepassing op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze site en de aankoop van producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn. Alle procedures met betrekking tot de Site, deze Gebruiksvoorwaarden of enige transactie, inclusief de verkoop van producten, die gebruik maken van deze Site, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken van Los Angeles County, Los Angeles, Californië, VS.17 . MEDEDELINGEN. Alle kennisgevingen aan een partij dienen schriftelijk te geschieden en zullen via e-mail of conventionele post worden gedaan. Kennisgevingen aan ons moeten ter attentie van de klantenservice worden gestuurd via Hello@lnaclothing.com , indien per e-mail, naar LNA Clothing, Inc., 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405, indien per conventionele post. Kennisgevingen aan de gebruiker kunnen worden verzonden naar het adres dat door de gebruiker is opgegeven als onderdeel van de registratiegegevens van de gebruiker. Daarnaast kunnen we via de site mededelingen of berichten uitzenden om de gebruiker te informeren over wijzigingen aan de site of andere belangrijke zaken, en dergelijke uitzendingen vormen een kennisgeving aan de gebruiker op het moment van verzending.18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen ons met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken van de partijen met betrekking tot dat onderwerp. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of aangepast door het gebruik van enig ander(e) document(en). Elke poging om dit document te wijzigen, aan te vullen of aan te vullen of om een ​​bestelling in te voeren voor producten of diensten waarop aanvullende of gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn, is nietig, tenzij anders is overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst ondertekend door gebruiker en ons. Voor zover iets op of in verband met deze site in strijd is met of niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden, hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang.19. GEMENGD. Bij elke actie om deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, heeft de winnende partij recht op kosten en honoraria van advocaten. Elke rechtsvordering die door de gebruiker tegen ons of onze gelieerde ondernemingen wordt ingesteld, moet binnen een jaar na het ontstaan ​​van de rechtsvordering worden ingesteld, anders wordt deze geacht voor altijd te zijn opgeheven en verjaard. De gebruiker mag de gebruikersrechten en -verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen aan een partij, en elke vermeende poging daartoe is nietig. We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden vrij overdragen. Gebruiker stemt ermee in geen enkel deel van deze site, of gebruik van of toegang tot deze site, te verkopen, door te verkopen, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Naast elk excuus dat wordt geboden door de toepasselijke wetgeving, zijn we vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van producten en diensten die beschikbaar zijn via onze site als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, al dan niet voorzienbaar door een van de partijen, inclusief maar niet beperkt tot arbeidsonrust, oorlog, brand, ongevallen, ongunstige weersomstandigheden, onvermogen om transport te verzekeren, overheidshandelingen of -regelgeving, en andere oorzaken of gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, al dan niet vergelijkbaar met de hierboven opgesomde. Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven, en de overige delen blijven volledig van kracht en uitwerking. Elk verzuim door ons om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of gerelateerde rechten af ​​te dwingen of uit te oefenen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.20. CONTACTGEGEVENS. Behalve zoals expliciet vermeld op deze site, worden de diensten die beschikbaar zijn via deze site aangeboden door LNA Clothing, Inc.  een bedrijf, met postadres 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405. Ons telefoonnummer is 310-915-8526. Als de gebruiker merkt dat een gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt, neem dan contact met ons op via Hallo@Inakleding. com. Verkoopvoorwaarden1. Verkoop en aankoop van goederen. LNA Clothing ("Verkoper") stemt hierbij in met het verkopen, en de Gebruiker ("Koper") stemt hierbij in met het kopen van goederen met de beschrijving en hoeveelheid beschreven in het afrekenvenster ("Afrekenen") en hierin opgenomen door deze verwijzing ("Goederen" ) op de voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst.2. Aankoopprijs. De koper stemt ermee in de aankoopprijs van de goederen te betalen, zoals vermeld op deze bijgevoegde website.3. Betaalvoorwaarden. Het totale bedrag van de Aankoopprijs zal volledig door de Koper betaald moeten worden op het moment van Afrekenen.4. Levering. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats in overeenstemming met het verzendbeleid van de Verkoper dat van kracht is op de datum van verzending. De door de Verkoper verstrekte leveringsdata zijn slechts schattingen. Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om te leveren in overeenstemming met dergelijke data; de Verkoper is echter niet aansprakelijk voor het niet leveren zoals geschat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door de Verkoper, zullen de Goederen worden verpakt volgens de normen en gebruiken van de Verkoper.5. Beperkte garantie. De verkoper levert als enige garantie het volgende: Goederen gekocht op www.lnaclothing.com, indien van toepassing, heeft de originele fabrieksgarantie of wordt, wanneer een dergelijke garantie niet beschikbaar is, verkocht "AS-IS". 6. Vrijwaring van garantie/beperking van aansprakelijkheid. De Verkoper neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de kwaliteit van de Goederen of dat de Goederen geschikt zullen zijn voor een bepaald doel waarvoor de Koper de Goederen koopt, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, en de Verkoper wijst alle andere garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, van de hand. . DE VERKOPER (INCLUSIEF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN OF ONDERAANNEMERS, DIE HIERIN ALLEN SAMEN WORDEN VERMELD ALS DE "VERKOPER GELIEERDE ONDERNEMINGEN") ZAL IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KOPER OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF VOORBEELDSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN IS MET DE GOEDEREN OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN DE GOEDEREN OF BIJBEHORENDE APPARATUUR, KAPITAALKOSTEN, KOSTEN VAN VERVANGENDE OF VERVANGENDE APPARATUUR, FACILITEITEN OF DIENSTEN, UITVALTIJD, TIJD VAN DE KOPER, VERLOREN GEGEVENS, LETSEL AAN EIGENDOMMEN OF ENIGE SCHADE OF BEDRAGEN DIE DOOR DE KOPER AAN DERDEN IS BETAALD, ZELFS ALS DE VERKOPER OF EEN VAN DE AAN DE VERKOPER GELIEERDE ONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF ENIGE CLAIM IS GEBASEERD OP PRINCIPES VAN CONTRACT, GARANTIE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN ENIGE WETTELIJKE PLICHT, PRINCIPES VAN VRIJWARING OF BIJDRAGE, HET FOUTEN VAN ENIGE BEPERKTE OF EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID OM ZIJN ESSENTIËLE DOEL TE BEREIKEN IN GEEN GEVAL ZAL DE VERKOPER OF ENIGE AAN DE VERKOPER GELIEERDE ONDERNEMING AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KOPER OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DAN DE NETTO-AANKOOP PRIJS VAN DE GOEDEREN DIE DAADWERKELIJK WORDEN GELEVERD AAN EN BETAALD DOOR DE KOPER HIERONDER. DE VERKOPER WIJST ELKE GARANTIE VAN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN AF EN GEEN ENKELE VERKOPER OF EEN AAN DE VERKOPER GELIEERDE ONDERNEMING HEEFT ENIGE PLICHT OM DE KOPER TE VERDEDIGEN, VRIJWAREN OF SCHADELOOS TE HOUDEN VAN EN TEGEN ENIGE OF ALLE SCHADE OF KOSTEN GEMAAKT DOOR DE KOPER ALS GEVOLG VAN INBREUK OP OCTROOIEN OF HANDELSMERKEN OF SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN DOOR EEN VAN DE GOEDEREN.7. Overmacht. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van de tijdige levering van alle of een deel van de Goederen in het geval dat het niet geheel of gedeeltelijk te wijten was aan federale, provinciale of gemeentelijke maatregelen, statuten, verordeningen of verordeningen , staking of ander arbeidsonrust, brand of andere schade aan of vernietiging van, geheel of gedeeltelijk, de Goederen of de productiefaciliteit voor de Goederen, het ontbreken of onvermogen om grondstoffen, arbeid, brandstof, elektriciteit, water of leveringen, of enige andere oorzaak, overmacht, onvoorziene gebeurtenis of omstandigheden waarover de Verkoper redelijkerwijs geen controle heeft, die vertragingen veroorzaakt of de vervaardiging of levering van Goederen belemmert. De Verkoper zal te goeder trouw bepalen in hoeverre hij redelijkerwijs controle heeft over een oorzaak, onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid die de uitvoering van zijn verplichtingen beïnvloedt. 8. Algemeen. De Koper mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper. Verkoper is de enige beoogde begunstigde van deze Overeenkomst. Als er enige inconsistentie is tussen deze Overeenkomst en enige andere overeenkomst die is opgenomen bij of betrekking heeft op de Goederen, zal deze Overeenkomst prevaleren. Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd, gewijzigd of aangepast zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper. Alle aanvullende of gewijzigde voorwaarden die zijn gekoppeld aan een bestelling die door de koper is ingediend, zijn nietig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper is overeengekomen. Als een voorwaarde van deze Overeenkomst onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt de wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast of geschaad. Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië, zonder uitvoering te geven aan conflictregels; en in het geval van een geschil onder deze Overeenkomst; Koper onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken van het graafschap Los Angeles en doet hierbij afstand van enig bezwaar tegen dergelijke jurisdictie en locatie.9. Privacybeleid. We respecteren uw privacy en doen er alles aan om informatie in ons bezit te beschermen. Uw voorkeuren voor het gebruik van uw informatie hebben onze hoogste prioriteit. LNA Clothing deelt geen klantgegevens (inclusief e-mailadressen) buiten de zakelijke activiteiten van LNA Clothing, tenzij dit nodig is om u te voorzien van producten of diensten die verkrijgbaar zijn bij LNA Clothing. Alle externe bedrijven die we gebruiken om u producten of diensten te leveren, zijn verplicht om uw informatie veilig en vertrouwelijk te houden. Gebruiksvoorwaarden blog en prikbord LNA Clothing ("Wij" of "Ons" of "Onze") biedt het gebruik van haar blog- en prikborddiensten (samen met de daarop geposte inhoud, de "Diensten") aan onder de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") die hierin zijn opgenomen. Alle verwijzingen hierin naar "wij", "ons" of "onze" zijn bedoeld om LNA Clothing en alle andere gelieerde bedrijven te omvatten. Door toegang te krijgen tot, te creëren of bij te dragen aan door ons gehoste blogs of berichten (de "Blog"), en als tegenprestatie voor de Diensten die we aan de gebruiker leveren, stemt de gebruiker ermee in zich aan deze Voorwaarden te houden. Lees ze zorgvuldig door voordat u een blog plaatst of maakt. We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de voorwaarden waaronder deze services worden aangeboden te wijzigen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze voorwaarden op wijzigingen. Als de gebruiker de services blijft gebruiken, betekent dit dat de gebruiker akkoord gaat met al deze voorwaarden. Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Services.1. Disclaimer van bedrijfsverantwoordelijkheid voor bloginhoud. De gebruiker begrijpt dat alle inhoud die op de blog wordt geplaatst (de "inhoud") uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de inhoud oorspronkelijk heeft geplaatst. De gebruiker begrijpt dat alle meningen van gebruikers van deze site uitsluitend worden uitgedrukt in hun individuele capaciteiten en niet als onze vertegenwoordigers of een van onze sponsors of partners. De meningen die de gebruiker of anderen in de blog plaatsen, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs onze mening.2. Posten. (a) Door gebruikersinhoud te plaatsen met behulp van de Services, verleent de gebruiker een onbeperkt, onherroepelijk, niet-exclusief, royalty-vrij, eeuwigdurend, wereldwijd en volledig overdraagbaar, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te gebruiken, kopiëren, het reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van collectieve of afgeleide werken van, distribueren, uitvoeren en weergeven van gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk en om deze op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook die nu bekend is of later wordt ontwikkeld. De gebruiker garandeert verder dat afstand is gedaan van alle zogenaamde morele rechten op de inhoud. (b) Door inhoud op de blog te plaatsen, garandeert en verklaart de gebruiker dat de gebruiker alle rechten op die inhoud bezit of anderszins beheert, inclusief maar niet beperkt tot , alle rechten die de gebruiker nodig heeft om de inhoud aan te bieden, te plaatsen, te uploaden, in te voeren of in te dienen, of dat het gebruik door de gebruiker van de inhoud een beschermd redelijk gebruik is. De gebruiker stemt ermee in dat de gebruiker niet bewust materiële en misleidende onjuiste informatie zal verstrekken. De gebruiker verklaart en garandeert dat de door de gebruiker geleverde inhoud deze voorwaarden niet schendt. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat berichten van gebruikers geen vertrouwelijke en/of bedrijfseigen informatie onthullen, inclusief persoonlijke financiële informatie, informatie die valt onder een geheimhoudingsovereenkomst en informatie die gebruikers niet mogen vrijgeven. We waarschuwen de gebruiker om geen persoonlijke informatie over de gebruiker of de kinderen van de gebruiker bekend te maken, zoals burgerservicenummers, creditcardnummers, enz. onschadelijk voor alle claims of eisen, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of anderszins verband houden met het gebruik van de Blog door gebruikers, enige inhoud die gebruikers aan de Blog leveren of schending door gebruikers van deze Voorwaarden of de rechten van een ander.3. Toegang.(a) Gebruiker stemt ermee in dat wij onder geen enkele omstandigheid en op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor fouten of weglatingen, verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die op deze site is geplaatst. De gebruiker stemt ermee in dat de gebruiker alle risico's in verband met het gebruik van inhoud moet evalueren en dragen, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. Gebruiker stemt ermee in geen informatie over anderen te verzamelen, inclusief e-mailadressen, of informatie verkregen van de Services te gebruiken om andere gebruikers ongevraagde e-mail van welke aard dan ook te sturen. (b) De Blog wordt alleen ter informatie aangeboden; wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid of beschikbaarheid van enige informatie die op de blog verschijnt of beschikbaar is. (c) Blogberichten kunnen links naar andere websites op internet bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke inhoud en we geven geen expliciete of impliciete garantie over de nauwkeurigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, verkoopbaarheid of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke berichten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Het opnemen van links impliceert geen goedkeuring van de websites door ons of enige associatie met hun exploitanten. (d) We kunnen de gebruiker in staat stellen een account aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten. Als dit het geval is, is de gebruiker verantwoordelijk voor het handhaven van de strikte vertrouwelijkheid van het gebruikerswachtwoord en is de gebruiker verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van het gebruikersaccount en wachtwoord. Gebruiker stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het gebruikerswachtwoord of -account of enige andere inbreuk op de beveiliging en ervoor te zorgen dat de gebruiker het gebruikersaccount verlaat aan het einde van elke sessie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven door de gebruiker van deze bepaling.4. Kinderen. Het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar (“minderjarige kinderen”) via de Diensten of de Blog is verboden. Geen enkele inhoud mag gericht zijn op minderjarige kinderen. Minderjarige kinderen komen niet in aanmerking om de site te gebruiken en we vragen hen geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.5. Ongeoorloofd gebruik van materialen. Zie paragraaf 7 van de gebruiksvoorwaarden van de site.6. Beëindiging van toegang/verwijdering van inhoud. We hebben het recht om naar eigen goeddunken de gebruikerstoegang tot en het gebruik van de Services te beëindigen en/of enige gebruikersinhoud te verwijderen als we van mening zijn dat gebruikersverklaringen of gedragingen onnauwkeurig, illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend of inbreukmakend op intellectueel eigendom zijn rechten, inbreuk op de privacy, kwetsend, aanstootgevend of anderszins in strijd met deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving.7. Disclaimer van garanties. Zie paragraaf 8 van de gebruiksvoorwaarden van de site.9. Beperking van aansprakelijkheid. Zie paragraaf 9 van de gebruiksvoorwaarden van de site.10. Aanvaarding en bevestiging van voorwaarden. Het gebruik van deze website betekent acceptatie van deze voorwaarden. De gebruiker erkent dat de gebruiker de voorwaarden heeft gelezen en hieraan gebonden is, evenals alle andere gebruiksovereenkomsten van ons, inclusief de gebruiksvoorwaarden van de website die van toepassing kunnen zijn op het gebruikersgedrag. Bedank de gebruiker voor deelname aan de blog. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via Hello@lnacloting.com als de gebruiker vragen heeft.