Toegankelijkheid + Servicevoorwaarden

Toegankelijkheid

Bij LNA hebben we aanzienlijke inspanningen geleverd om deze site voor iedereen toegankelijk te maken.  Met behulp van de Web Content Accessibility Guidelines streven we ernaar een website te creëren die bruikbaar is voor mensen met een handicap, samen met hun vrienden, familie en verzorgers.  Ons websiteontwerp- en ontwikkelingsproces wordt voortdurend verfijnd en is gebaseerd op bruikbaarheidsonderzoek, gebruikersfeedback en vastgestelde richtlijnen voor webtoegankelijkheid. Dienovereenkomstig maakt deze website gebruik van dergelijke configuraties, waaronder, maar niet beperkt tot, het bieden van een ALT-beschrijving voor elke afbeelding, het plaatsen van documenten in een op tekst gebaseerd formaat en het mogelijk maken van aanpassing van lettertype-instellingen.  We moedigen gebruikersinvoer aan over hoe de toegankelijkheid van onze website kan worden verbeterd.  Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van de website, neem dan contact met ons op via e-mail op hello@lnaclothing.com of bel 310-202-6883. 

 

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt en van kracht vanaf: 30 juni 2018

Dit privacybeleid is van LNA Clothing, Inc..

LNA Clothing, Inc. respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw informatie te beschermen. Het onderstaande privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van informatie, uitsluitend voor de website op www.lnaclothing.com.

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij uw informatie verzamelen en verwerken door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u product kopen of voorzie ons van onderstaande contactgegevens.

Wij werken samen met Rakuten Advertising, die persoonlijke gegevens kan verzamelen wanneer u met onze site communiceert. Het verzamelen en gebruiken van deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid dat hier te vinden is:

Het privacybeleid van Rakuten: https://rakutenmarketing.com/legal-notices/services-privacy-policy/

Een opt-outverzoek indienen: https://rakutenmarketing.com/legal-notices/subject-requests/

INFORMATIE VERZAMELING

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan ons is volledig vrijwillig. “Persoonlijke informatie” is informatie waarmee u specifiek kunt worden geïdentificeerd. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie, tenzij u die informatie aan ons verstrekt. Categorieën persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen zijn onder meer:

 • Identiteitsgegevens, inclusief naam of andere soortgelijke identificatiegegevens.
 • Contactgegevens, inclusief adres, e-mailadres en telefoonnummers.

Daarnaast kunnen we ook bepaalde andere soorten informatie verzamelen die, samen met identiteitsgegevens en contactgegevens, in bepaalde rechtsgebieden, waaronder de Europese Unie (“EU”), kunnen worden beschouwd en specifiek worden genoemd als ‘persoonlijke gegevens’, zoals:

 • Financiële Data, inclusief creditcard-, debetkaart- of andere betaalkaartgegevens.
 • Transactie Data, met details over betalingen van en naar u.
 • Technische Data, waaronder het internetprotocol (IP)-adres, locatiegegevens, uw inloggegevens en apparaat- en browserinformatie.
 • Profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, avatar (als u er een uploadt) en andere informatie die u met ons deelt op onze website.
 • Gebruiksgegevens, die informatie bevat over hoe u onze website gebruikt en de advertenties die we op die sites aanbieden.
 • Marketing- en communicatiegegevens, waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons

ALS U ZICH IN DE EU BEVINDT, RAADPLEEG DAN DE SECTIE “AANVULLENDE OPENBAARMAKINGEN IN DE EU” DIE BETREKKING HEBBEN OP ONZE VERZAMELING, GEBRUIK EN OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN AANVULLENDE RECHTEN DIE U HEEFT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

Directe interacties: U kunt ons uw gegevens verstrekken door u te registreren of contact met ons op te nemen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u:

 • een account aanmaken op onze website;
 • abonneer u op onze publicaties;
 • product(en) kopen op onze website(s)
 • verzoeken om marketing naar u toe te sturen; of
 • geef ons feedback.

Geautomatiseerde technologieën of interacties: Terwijl u met onze website communiceert, kunnen we automatisch technische gegevens en gebruiksgegevens over u verzamelen. Enkele manieren waarop wij of onze website gegevens kunnen verzamelen, worden hieronder verder beschreven:

 • Koekjes en Odaar Ttechnologieën: De website kan gebruik maken van cookies, een soort technologie die een kleine hoeveelheid informatie op de computer of een ander apparaat van een websitegebruiker installeert, zodat een website bijvoorbeeld toekomstige bezoeken met die computer of dat apparaat kan herkennen. De website kan andere soortgelijke technologieën gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, trackingpixels, zoals hieronder beschreven, en andere anonieme identificatiegegevens) om informatie over u te verzamelen, zoals IP-adressen en locatiegegevens, om uw bezoek aan te passen, om ons in staat te stellen uw bezoek te verbeteren onze dienst, of voor andere doeleinden. Wij gebruiken de volgende cookies: (i) Strikt noodzakelijke/technische cookies die nodig zijn voor de werking van onze website, inclusief inloggen, winkelwagen en e-billing. (ii) Analytische/prestatiecookies om te zien hoe gebruikers omgaan met onze website, zodat we de functionaliteit kunnen verbeteren. (iii) Functionele cookies om u te herkennen wanneer u terugkeert en om de inhoud te personaliseren. (iv) Targeting-/advertentiecookies om advertenties op u af te stemmen op basis van hoe u met onze website omgaat.
 • Op Interesses Gebaseerd Adverteren: We kunnen externe leveranciers inschakelen om uw informatie te gebruiken in combinatie met hun eigen informatie om gerichte advertenties aan u te leveren wanneer u onze website of andere websites bezoekt. Bij dit proces kunnen cookies, zoals hierboven beschreven, worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld informatie over een bepaald product zoekt, kan onze leverancier ervoor zorgen dat er op andere websites die u bekijkt, een advertentie verschijnt met informatie over dat product. Deze vorm van adverteren wordt ‘gedragsreclame’ genoemd. Wij zijn van mening dat dergelijke advertenties nuttig zijn, omdat u advertenties te zien krijgt die relevant zijn voor uw interesses. Als u zich echter wilt afmelden voor deze op interesses gebaseerde advertenties, raadpleeg dan het gedeelte Opt-Out hieronder.
 • Clickstream-Gegevens: Terwijl u internet gebruikt, wordt op elke website die u bezoekt een spoor van elektronische informatie achtergelaten. Deze informatie, ook wel 'clickstream-gegevens' genoemd, kan worden verzameld en opgeslagen door de server van een website. Clickstream-gegevens kunnen bijvoorbeeld vertellen welk type computer en browsersoftware u gebruikt en het adres van de website van waaruit u naar de website bent gelinkt. De website kan clickstream-gegevens verzamelen en gebruiken als een vorm van geaggregeerde informatie om anoniem te bepalen hoeveel tijd bezoekers op elke pagina van onze website doorbrengen, hoe bezoekers door de website navigeren en hoe we onze website kunnen afstemmen om beter aan de behoeften van bezoekers te voldoen. Deze informatie wordt vaak gebruikt om onze website en onze dienstverlening te verbeteren. Elke verzameling of gebruik van clickstreamgegevens zal anoniem en geaggregeerd zijn en zal niet opzettelijk persoonlijke informatie bevatten.

GEBRUIK EN DELEN VAN INFORMATIE

Met inachtneming van het gedeelte getiteld “Aanvullende EU-openbaarmakingen”, gebruiken wij de over u bewaarde informatie om onze diensten uit te voeren en voor andere doeleinden die hieronder worden beschreven. Concreet gebruiken wij uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan ​​met u aan te gaan of dat we met u zijn aangegaan.
 • Om specifieke diensten uit te voeren waar u om heeft gevraagd.
  Om te reageren op uw directe vragen.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Om u marketingmateriaal te sturen (zie hieronder).
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Met inachtneming van het gedeelte getiteld “Aanvullende EU-openbaarmakingen”, kunnen we de informatie die we over u verzamelen op de volgende manieren delen met bepaalde derde partijen:

 • Om bepaalde diensten op onze website te gebruiken, kunnen betaalkaartgegevens worden gevraagd. We kunnen u om creditcard-, debetkaart- of andere betalingsgegevens vragen. Door uw betalingsgegevens via onze websites in te dienen, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u uitdrukkelijk in met het delen van uw gegevens met externe betalingsverwerkers en andere externe dienstverleners.
 • Derde partijen aan wie wij ervoor kunnen kiezen delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren, als we deel uitmaken van een faillissementsprocedure of een andere controlewijziging.
 • Derden met wie we uw gegevens moeten delen om vermoedelijke fraude, intimidatie of andere overtredingen van enige wet, regel of regelgeving, of het beleid van de website, te onderzoeken.

LINKS VAN DERDEN EN SOCIALE NETWERKDIENSTEN

Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Als u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

De website kan worden geïntegreerd met sociale netwerkdiensten. U begrijpt dat wij geen controle hebben over dergelijke diensten en niet aansprakelijk zijn voor de manier waarop deze werken. Hoewel wij u mogelijk de mogelijkheid bieden om dergelijke diensten te gebruiken in verband met onze website doen wij dit uitsluitend als accommodatie en vertrouwen er, net als u, op dat de diensten van derden correct en eerlijk functioneren.

U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie die u vrijwillig online opneemt en verzendt in een openbaar toegankelijke blog, sociaal netwerk of anderszins online, door anderen kan worden bekeken en gebruikt. Wij zijn niet in staat dergelijk gebruik van uw gegevens te controleren, en door gebruik te maken van dergelijke diensten aanvaardt u het risico dat de door u verstrekte gegevens door derden kunnen worden bekeken en gebruikt.

DATAVEILIGHEID

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat informatie over u per ongeluk verloren gaat, wordt gebruikt of op een ongeoorloofde manier wordt geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt; Vanwege het inherente open karakter van internet kunnen wij echter de veiligheid van online verstrekte informatie niet garanderen. We hebben procedures ingesteld om om te gaan met elk vermoedelijk datalek dat gevolgen voor u zal hebben, en we zullen u en eventuele toepasselijke toezichthouders op de hoogte stellen van een datalek als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

DATARETENTIE

We bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor uw gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de informatie, het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw gegevens, de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken en of we deze kunnen bereiken deze doeleinden op andere wijze te verwezenlijken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie Verzoek Ehieronder voor meer informatie.

In andere omstandigheden kunnen we informatie over u anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kan worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken en bewaren zonder verdere kennisgeving aan u.

AANVULLENDE EU-ONTHULLINGEN

ONZE ROL ALS GEGEVENSBEHEERDER EN GEGEVENSVERWERKER

LNA Clothing, Inc. treedt over het algemeen op als de gegevensbeheerder van uw informatie die via onze website wordt verstrekt.

Als u zich in de EU bevindt en klachten heeft over onze privacypraktijken als gegevensbeheerder, heeft u te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Wij zouden echter graag de kans krijgen om uw zorgen te behandelen voordat u uw toezichthoudende autoriteit benadert. Neem daarom in eerste instantie contact met ons op. Zie onze contactgegevens hieronder in het gedeelte getiteld “Contact met ons opnemen”. Als u zich in de EU bevindt en een klacht heeft, neem dan contact op met onze privacymanager via Hello@lnaclothing.com.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN HET NIET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer we op grond van de wet, of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben, persoonlijke gegevens moeten verzamelen en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract uit te voeren dat we met u hebben of proberen aan te gaan. (bijvoorbeeld om u onze diensten te verlenen). In dit geval kunnen wij u geen diensten verlenen.

WETTELIJKE BASIS VOOR ONZE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Hieronder vindt u de soorten rechtsgronden waarop wij ons zullen baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

 • Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste service/product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we eventuele gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen in het licht van eventuele gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen via Hello@lnaccom
 • Uitvoering van een contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract aangaat.
 • Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting betekent het verwerken van uw persoonlijke gegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

VERANDERING VAN DOEL

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van oordeel zijn dat wij deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als je uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op via Hello@lnaclothing.com. Als we uw persoonlijke gegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons dit toestaat. Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS UIT BRONNEN VAN DERDEN

We verzamelen ook persoonlijke gegevens over u van verschillende derde partijen en openbare bronnen.

 • Zoals hierboven besproken, verkrijgen we ook informatie via geautomatiseerde technologieën (zie het gedeelte getiteld “Informatieverzameling”)

UW TOESTEMMING INTREKKEN

Als wij afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via Hello@lnaclothing.com.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame:

 • Promotionele aanbiedingen van ons: Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om een ​​beeld te krijgen van wat u volgens ons wilt of nodig heeft, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (dit noemen wij marketing). U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd of onze diensten hebt gebruikt en u zich in beide gevallen niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.
 • Marketing door derden: We zullen uw uitdrukkelijke toestemming krijgen voordat we uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten ons bedrijf voor marketingdoeleinden.

Om te zien hoe u zich kunt afmelden voor marketingcommunicatie, raadpleegt u het gedeelte onderaan al onze e-mailcommunicatie met een link naar “afmelden”.

RECHTEN VAN EU-BETROKKENEN

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. je hebt het recht om:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een ‘toegangsverzoek van een betrokkene’). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren, laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als u met succes uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), als we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of als we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen vanwege specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op de hoogte zullen worden gesteld op het moment van uw verzoek.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets is aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te verwerken, die uw rechten en vrijheden tenietdoen.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze verwijderen; (c) wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.
 • Verzoek om de overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen uw persoonsgegevens aan u, of aan een door u gekozen derde partij, verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waarbij we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 • U kunt uw toestemming op elk moment intrekken als wij afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde producten of diensten niet leveren. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij onder deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.

Wij proberen binnen één maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via Hello@lnaclothing.com

AFMELDEN

AFMELDEN VOOR BERICHTEN VAN ONS

Als u zich wilt afmelden voor toekomstige promotionele berichten van ons, dient u dat te doen klik op de link ‘uitschrijven’ onderaan elke e-mail, of stuur een uitschrijfverzoek naar ons op Hallo@lnakleding.com. Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie of persoonlijke gegevens worden gedeeld met een derde partij die dergelijke informatie mogelijk gebruikt voor directmarketingdoeleinden, kunt u zich afmelden voor dergelijke openbaarmakingen door een e-mail te sturen naar Hello@lnakleding.com. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst verwerken. Houd er rekening mee dat als u zich op deze manier afmeldt, bepaalde aspecten van de website is mogelijk niet langer voor u beschikbaar.

COOKIES UITSCHAKELEN

Als u het plaatsen van cookies wilt stoppen of beperken of cookies wilt verwijderen die mogelijk al op uw computer of apparaat staan, raadpleeg dan uw webbrowservoorkeuren en pas deze aan. Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen of functies van onze website website of een deel van de functionaliteit ervan kan worden beïnvloed. Cookies en soortgelijke items worden door ons niet gebruikt om zonder uw medeweten automatisch persoonlijk identificeerbare informatie van uw apparaat op te halen.

GEGEVENS MET BETREKKING TOT KINDEREN

Ons website is ontworpen voor mensen van 18 jaar en ouder. We verzamelen niet bewust informatie van iemand die jonger is dan 13 jaar (of een andere leeftijd die mogelijk beperkt is onder de lokale wetgeving). Als we ervan op de hoogte worden gesteld dat we dergelijke informatie hebben ontvangen, of enige informatie die in strijd is met ons beleid, zullen we redelijke inspanningen leveren om die informatie op te sporen en uit onze administratie te verwijderen.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHTEN

Onze website wordt onderhouden in de Verenigde Staten. Als u vanuit regio's komt waar de wetten inzake gegevensverzameling en -gebruik gelden die kunnen verschillen van die in de Verenigde Staten, houd er dan rekening mee dat u uw gegevens mogelijk overdraagt ​​naar de Verenigde Staten en andere landen over de hele wereld. U geeft ons vrijelijk en specifiek uw toestemming om uw gegevens te exporteren en te gebruiken binnen de Verenigde Staten en in andere landen zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. U begrijpt dat gegevens die in de Verenigde Staten zijn opgeslagen, onderworpen kunnen zijn aan wettige verzoeken van de rechtbanken of wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Staten. Als u zich in de EU bevindt, zorgen wij ervoor dat, telkens wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan verwerkers buiten de EU, passende en passende waarborgen worden gebruikt bij een dergelijke overdracht. We kunnen specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in de EU.

CALIFORNIË PRIVACY

Als u een inwoner van Californië bent, is dit gedeelte op u van toepassing. Volgens de wet van Californië hebben inwoners van Californië het recht om bedrijven waarmee zij een gevestigde zakelijke relatie hebben, schriftelijk te vragen (a) een lijst met de categorieën van persoonlijk identificeerbare informatie, zoals naam, e-mailadres en postadres en het type aan de klant geleverde diensten die een bedrijf tijdens het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar aan derden (inclusief gelieerde ondernemingen die afzonderlijke juridische entiteiten zijn) heeft bekendgemaakt voor directmarketingdoeleinden van de derden, en (b) de namen en adressen van al deze derden. Om bovenstaande informatie aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via Hello@lnaclothing.com. Als u niet wilt dat uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt gedeeld met een derde partij die dergelijke informatie mogelijk gebruikt voor directmarketingdoeleinden, kunt u zich afmelden voor dergelijke openbaarmakingen door een e-mail te sturen naar Hello@lnaclothing.com

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment delen van dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Als we echter op enig moment in de toekomst van plan zijn uw gegevens te gebruiken op een manier die wezenlijk afwijkt van dit privacybeleid, zullen we dergelijke wijzigingen hier publiceren of u een e-mail sturen. Wij raden u aan om regelmatig de website te raadplegen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. U bent gebonden aan eventuele wijzigingen in het privacybeleid wanneer u de website gebruikt nadat dergelijke wijzigingen voor het eerst zijn geplaatst.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar Hello@lnaClothing.com of via post naar LNA Clothing, Inc. 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405.

 

SERVICEVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. BEVESTIGING EN AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN DOOR DE GEBRUIKER. LNA Clothing (“Ons” of “Wij”) biedt de LNA Clothing-site en verschillende gerelateerde diensten (gezamenlijk de “site”) aan de gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker voldoet aan alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen (de “Gebruiksvoorwaarden”), evenals elke andere schriftelijke overeenkomst tussen ons en de gebruiker. Bovendien zijn gebruikers bij het gebruik van bepaalde diensten of materialen op deze site onderworpen aan eventuele gepubliceerde regels die van toepassing zijn op dergelijke diensten of materialen en die mogelijk voorwaarden bevatten naast die in deze Gebruiksvoorwaarden. Al dergelijke richtlijnen of regels worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT DE GEBRUIKER ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS GEBRUIKER NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VERLAAT DAN NU DE SITE. HET RECHTSMIDDEL VAN DE GEBRUIKER VOOR ONTEVREDENHEID MET DEZE SITE, OF ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN, INHOUD OF ANDERE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP OF VIA DEZE SITE, IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DEZE BEPAALDE PRODUCTEN OF DIENSTEN. DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST MET ONS BETREFFENDE DE NALEVING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT ONMIDDELLIJK VAN KRACHT BIJ AANVANG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR DE GEBRUIKER. Deze gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt en zijn effectief vanaf  25 Mei 2018. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om de gebruiksvoorwaarden van de site van tijd tot tijd door te nemen en zich vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen. Als de gebruiker deze site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit een erkenning van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en een akkoord om zich te houden aan en gebonden te zijn aan de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden omvatten verwijzingen naar onze “Gelieerde Ondernemingen” onze eigenaren, dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, functionarissen, directeuren, leveranciers, partners, sponsors en adverteerders, en omvatten, zonder beperking, alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren, en/of het leveren van deze site en/of de inhoud ervan.2. BESCHRIJVING VAN DIENSTEN. We stellen verschillende diensten beschikbaar op deze site, waaronder, maar niet beperkt tot, LNA Clothing, Inc., biedt een e-commerce winkelplatform waarmee klanten kleding kunnen kopen, zoals kleding en kleding.  accessoires. LNA Clothing, Inc. heeft een blog op haar website waarin vaak gedachten en ideeën worden aangehaald of trends in de mode-industrie worden voorspeld. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het op eigen kosten verstrekken van alle apparatuur die nodig is om de diensten te gebruiken, inclusief een computer, modem en internettoegang, inclusief de betaling van alle kosten die aan dergelijke toegang zijn verbonden. Wij behouden ons het exclusieve recht voor om de site, inclusief alle functies van de site, op elk moment te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving aan de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk jegens de gebruiker of een derde partij als wij een dergelijk recht uitoefenen. Alle nieuwe functies die de op dat moment geldende diensten op deze site aanvullen of verbeteren, zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.3. REGISTRATIEGEGEVENS EN PRIVACY. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten op deze site, heeft de gebruiker een account en wachtwoord nodig die kunnen worden verkregen door het invullen van ons online registratieformulier, waarin om bepaalde informatie en gegevens wordt gevraagd (“Registratiegegevens”), en het onderhouden en bijwerken van gebruikersregistratiegegevens zoals vereist. Door te registreren gaat de gebruiker ermee akkoord dat alle informatie in de Registratiegegevens waar en accuraat is en dat de gebruiker deze informatie indien nodig zal onderhouden en bijwerken om deze actueel, volledig en accuraat te houden. Gebruiker verleent ons het recht om bepaalde Registratiegegevens aan derden bekend te maken. De informatie die we verkrijgen door het gebruik van deze site, inclusief de registratiegegevens, is onderworpen aan ons privacybeleid, dat te vinden is in paragraaf 9 van de verkoopvoorwaarden.4. GEDRAG TER PLAATSE. Het gebruik van de site is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de communicatie via de site. Door informatie te plaatsen in of anderszins gebruik te maken van een communicatiedienst, chatroom, message board, nieuwsgroep, softwarebibliotheek of andere interactieve dienst die mogelijk beschikbaar is voor de gebruiker op of via deze site, gaat de gebruiker ermee akkoord dat hij/zij deze niet zal uploaden, delen inhoud, inclusief tekst, communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie, te plaatsen of anderszins te distribueren of te vergemakkelijken die: onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreukmakend op de privacy van iemand anders, onrechtmatig is, expliciete of grafische beschrijvingen of verslagen van seksuele handelingen bevat (inclusief maar niet beperkt tot seksuele taal van gewelddadige of bedreigende aard gericht op een ander individu of een groep individuen) of anderszins in strijd is met onze regels of ons beleid; B. een individu of een groep individuen tot slachtoffer maakt, lastigvalt, degradeert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap; C. inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij; D. ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, junk- of bulk-e-mail (ook bekend als “spamming”), kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofde uitnodiging of enige vorm van loterij of gokken vormt; e. bevat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken, of om gegevens of andere informatie van elke derde partij; of f. imiteert een persoon of entiteit, inclusief een van onze werknemers of vertegenwoordigers. Wij onderschrijven noch aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van materiaal dat is geüpload of ingediend door derden en/of gebruikers van de site. Over het algemeen screenen, controleren of bewerken wij de inhoud die is geplaatst door gebruikers van communicatiediensten, chatrooms, message boards, nieuwsgroepen, softwarebibliotheken of andere interactieve diensten die mogelijk op of via deze site beschikbaar zijn, niet vooraf, controleren of bewerken. Wij en onze agenten hebben echter het recht om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die, naar ons oordeel, niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en andere regels voor gebruikersgedrag voor onze site, of die anderszins schadelijk, aanstootgevend of anderszins schadelijk of aanstootgevend is. onnauwkeurig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen bij het verwijderen van dergelijke inhoud. De gebruiker stemt hierbij in met een dergelijke verwijdering en doet afstand van elke claim tegen ons die voortvloeit uit een dergelijke verwijdering van inhoud. Zie “Gebruik van gebruikersmateriaal” hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat de inhoud die op deze site wordt geplaatst inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht. van welke partij dan ook. Bovendien mag de gebruiker het gebruikersaccount niet gebruiken om de beveiliging van een ander account te schenden of te proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een ander netwerk of een andere server. Het is mogelijk dat niet alle delen van de site beschikbaar zijn voor gebruikers of andere geautoriseerde gebruikers van de site. De gebruiker mag het gebruik en genot van de site of andere soortgelijke diensten door iemand anders niet hinderen. Gebruikers die systemen of netwerkbeveiliging schenden, kunnen strafrechtelijk of civiel aansprakelijk worden gesteld. De gebruiker gaat ermee akkoord dat we op elk moment en naar eigen goeddunken het gebruikersaccount of andere banden met onze site kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker wegens het overtreden van een van de bovenstaande bepalingen. Bovendien erkent de gebruiker dat we volledig zullen meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere sites, inclusief samenwerking met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van vermoedelijke criminele schendingen.5. SITES EN INFORMATIE VAN DERDEN. Deze site kan de gebruiker doorverwijzen naar andere sites op internet of anderszins verwijzingen bevatten naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten van andere partijen. Dergelijke sites kunnen informatie of materiaal bevatten dat sommige mensen ongepast of aanstootgevend vinden. Deze andere sites en partijen staan ​​niet onder onze controle, en de gebruiker erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke sites, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in eventuele verwijzingen naar andere partijen of hun producten en diensten. Het opnemen van een dergelijke link of verwijzing wordt uitsluitend voor uw gemak verstrekt en impliceert geen goedkeuring van of associatie met de site of partij door ons, of enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.6. INTELLECTUELE EIGENDOMINFORMATIE. Auteursrecht (c)25 Mei 2018LNA-kleding, alle rechten. Gereserveerd Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden wordt “inhoud” gedefinieerd als alle informatie, gegevens, communicatie, software, foto's, video, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal en diensten die door gebruikers op onze site kunnen worden bekeken. Dit omvat message boards, chat en andere originele inhoud. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent en gaat de gebruiker ermee akkoord dat alle inhoud die op deze site aan de gebruiker wordt gepresenteerd, beschermd is door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten, en het exclusieve eigendom is van LNA Clothing en/of haar Geassocieerden. Gebruikers mogen de inhoud alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door ons of de specifieke inhoudaanbieder. Met uitzondering van een enkele kopie die uitsluitend voor persoonlijk gebruik is gemaakt, mag de gebruiker geen documenten of informatie van deze site in welke vorm of op welke manier dan ook kopiëren, reproduceren, wijzigen, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. of de specifieke inhoudprovider, en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat hij enig auteursrechtelijk beschermd materiaal hergebruikt dat beschikbaar is op deze site. Elk ongeoorloofd gebruik van de materialen die op deze site verschijnen, kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties. Noch wij, noch onze dochterondernemingen garanderen of verklaren dat het gebruikersgebruik van materiaal dat wordt weergegeven op of verkregen via deze site geen inbreuk zal maken op de rechten van derden. Zie paragraaf 7 hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat de inhoud die op deze site wordt geplaatst inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een partij. Alle aangepaste afbeeldingen, pictogrammen, logo's en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van LNA Clothing of haar dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken of dienstmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent de gebruiker enig recht om een ​​handelsmerk, dienstmerk, logo en/of de naam van LNA Clothing of zijn dochterondernemingen te gebruiken.7. ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN MATERIALEN. Met inachtneming van ons Privacybeleid wordt alle communicatie of materiaal dat de gebruiker naar deze site of naar ons verzendt, hetzij per elektronische post, per post of op een andere manier, om welke reden dan ook, behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten. Hoewel de gebruiker alle rechten op dergelijke communicatie of materiaal behoudt, verleent de gebruiker ons en onze agenten en gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, betaald, eeuwigdurend en wereldwijd recht om te kopiëren, distribueren, weergeven, uitvoeren, publiceren, vertalen, aanpassen, wijzigen, en anderszins dergelijk materiaal gebruiken voor welk doel dan ook, ongeacht de vorm of het medium (nu bekend of momenteel niet bekend) waarin het wordt gebruikt. Geef ons geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie, tenzij we onderling schriftelijk anders zijn overeengekomen. We kunnen ook geen ongevraagde ideeën of voorstellen van gebruikers accepteren, dus dien deze onder geen enkele omstandigheid bij ons in. We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en vragen de gebruiker hetzelfde te doen. Als de gebruiker of een gebruiker van deze site van mening is dat zijn auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten zijn geschonden door een bericht op deze site, moet de gebruiker onmiddellijk een kennisgeving sturen naar onze aangewezen agent, zoals geïdentificeerd in paragraaf 7. Om effectief te zijn, moet de kennisgeving het volgende bevatten: 1. Identificeer voldoende gedetailleerd het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan de gebruiker denkt dat er inbreuk op is gemaakt, of andere informatie die voldoende is om het auteursrechtelijk beschermde werk te specificeren waarop inbreuk wordt gemaakt.2. Identificeer het materiaal waarvan de gebruiker beweert dat het inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk vermeld in item #1 hierboven.3. Geef informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de gebruiker (bij voorkeur een e-mailadres).4. Geef, indien mogelijk, voldoende informatie om ons in staat te stellen de eigenaar/beheerder op de hoogte te stellen van de vermeend inbreukmakende webpagina of andere inhoud (bij voorkeur een e-mailadres).5. Voeg de volgende verklaring toe: “Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het gebruik van de hierboven beschreven auteursrechtelijk beschermde materialen als vermeend inbreukmakend, niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.”6. Voeg de volgende verklaring toe: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt.”7 . Onderteken het papier.8. Stuur het schriftelijke bericht naar het volgende adres: Aangewezen agent voor beweerde inbreuk: Contactpersoon: Adres klantenservice: 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405 Telefoon: 310-915-8526. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat we na ontvangst van een kennisgeving van een claim wegens inbreuk op het auteursrecht, het geïdentificeerde materiaal onmiddellijk van onze site kunnen verwijderen zonder aansprakelijkheid jegens de gebruiker of enige andere partij, en dat de claims van de klagende partij en de partij die het bericht oorspronkelijk heeft geplaatst materialen zullen ter beoordeling worden doorverwezen naar het United States Copyright Office, zoals bepaald in de Digital Millennium Copyright Act.8. AFWIJZING VAN GARANTIES. ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL , OF DE GARANTIE VAN NIET-INBREUK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEVEN WIJ GEEN GARANTIE DAT (A) DE DIENSTEN EN MATERIALEN AAN DE GEBRUIKERSVEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, (B) DE DIENSTEN EN MATERIALEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN ZIJN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF MATERIALEN ZULLEN DOELTREFFEND, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (D) DE KWALITEIT VAN ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE DIE DOOR DE GEBRUIKER VAN DE SITE VAN ONS OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN WORDEN GEKOCHT OF VERKREGEN, ZULLEN AAN DE VERWACHTINGEN VAN DE GEBRUIKER VOLDOEN OF WORDEN VERKREGEN VRIJ VAN FOUTEN, FOUTEN OF DEFECTEN. DEZE SITE KAN TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJ KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE, INCLUSIEF DE PRIJZEN EN BESCHRIJVINGEN VAN ALLE PRODUCTEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD. DE MATERIALEN OF DIENSTEN OP DEZE SITE KUNNEN VEROUDERD ZIJN, EN WIJ DOEN GEEN VERBINTENIS OM DERGELIJKE MATERIALEN OF DIENSTEN TE UPDATEN. HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HET DOWNLOADEN OF ANDERE VERKRIJGEN VAN MATERIALEN VIA DEZE SITE IS GEDAAN OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO VAN DE GEBRUIKER EN MET DE GEBRUIKERS KOMEN AKKOORD DAT DE GEBRUIKER ZELF VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE AAN HET COMPUTERSYSTEEM VAN DE GEBRUIKER OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT DERGELIJKE ACTIVITEITEN. Door gebruik van de site kan de gebruiker de mogelijkheid hebben om commerciële transacties aan te gaan met andere gebruikers en leveranciers. De gebruiker erkent dat alle transacties met betrekking tot goederen of diensten die door een partij worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot de aankoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, onderhouds- en leveringsvoorwaarden met betrekking tot dergelijke transacties, uitsluitend worden overeengekomen tussen de verkoper of koper van dergelijke koopwaar en diensten en gebruiker. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT TRANSACTIES DIE WORDEN UITGEVOERD VIA OF IN VERBAND MET DEZE SITE, EN DE GEBRUIKER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DERGELIJKE TRANSACTIES VOLLEDIG OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER WORDEN UITGEVOERD. ELKE GARANTIE DIE WORDT VERLEEND IN VERBAND MET PRODUCTEN, DIENSTEN, MATERIALEN OF INFORMATIE DIE OP OF VIA DEZE SITE VAN EEN DERDE PARTIJ BESCHIKBAAR ZIJN, WORDT UITSLUITEND DOOR EEN DERGELIJKE DERDE PARTIJ VERSTREKT, EN NIET DOOR ONS OF ENIGE ANDERE VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN. De inhoud die via deze site beschikbaar is, vertegenwoordigt vaak de meningen en oordelen van een informatieaanbieder, sitegebruiker of andere persoon of entiteit die niet met ons verbonden is. Wij onderschrijven geen enkele mening, advies of verklaring van iemand anders dan een geautoriseerde LNA Clothing-woordvoerder die in zijn/haar officiële hoedanigheid spreekt, en zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid ervan. Raadpleeg het specifieke redactionele beleid dat op verschillende delen van deze site is geplaatst voor meer informatie. Dit beleid is door middel van verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat tijdelijke onderbrekingen van de diensten die beschikbaar zijn via deze site zich als normale gebeurtenissen kunnen voordoen. De gebruiker begrijpt verder en gaat ermee akkoord dat we geen controle hebben over netwerken van derden waartoe de gebruiker toegang heeft tijdens het gebruik van deze site, en dat vertragingen en verstoringen van andere netwerktransmissies daarom volledig buiten onze controle liggen. De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat de diensten die op deze site beschikbaar zijn, worden aangeboden "AS IS" en dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de tijdigheid, verwijdering, niet-levering of het niet opslaan van gebruikerscommunicatie of personalisatie-instellingen. SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP GEBRUIKER.9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE GEBRUIKER OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF WELKE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONGEACHT OF WE WEL OF NIET OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN VAN ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF VAN ENIGE WEBSITE NAAR OF GEKOPPELD  VANAF DEZE SITE. VERDER ZIJN WIJ OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE VIA DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN OF VOOR HULP BIJ HET UITVOEREN VAN COMMERCIËLE TRANSACTIES VIA DEZE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERWERKING VAN BESTELLINGEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBODEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP GEBRUIKER.10. VRIJWARING. Op verzoek van ons stemt de gebruiker ermee in ons en onze dochterondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief advocaatkosten die voortvloeien uit gebruikersgebruik of misbruik van deze site. Wij behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over elke kwestie op zich te nemen die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door de gebruiker, in welk geval de gebruiker met ons zal samenwerken bij het doen gelden van beschikbare verdedigingen.11. VEILIGHEID EN WACHTWOORD. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de account van de gebruiker en voor alle gemaakte verklaringen en handelingen of nalatigheden die plaatsvinden door het gebruik van het wachtwoord en de account van de gebruiker. Daarom moet de gebruiker stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot het wachtwoord en de account van de gebruiker. Ons personeel zal de gebruiker nooit om het wachtwoord van de gebruiker vragen. De gebruiker mag zijn gebruikersaccount met niemand overdragen of delen, en wij behouden ons het recht voor om het gebruikersaccount onmiddellijk te beëindigen als de gebruiker het gebruikersaccount overdraagt ​​of deelt.12. DEELNAME AAN PROMOTIES. Van tijd tot tijd kan deze site advertenties bevatten die door derden worden aangeboden. Gebruiker kan corresponderen met of deelnemen aan promoties van adverteerders die hun producten op deze site tonen. Dergelijke correspondentie of promoties, inclusief de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke correspondentie of promoties, vinden uitsluitend plaats tussen de gebruiker en de adverteerder. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor enig onderdeel van dergelijke correspondentie of promotie.13. E-MAIL-, BERICHTEN-, BLOGG- EN CHATDIENSTEN. We kunnen e-mail-, berichten-, blog- of chatdiensten (gezamenlijk “Communicatie”) beschikbaar stellen aan gebruikers van onze site, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe provider. We stellen afzonderlijke aanvullende overeenkomsten beschikbaar die de relatie tussen de gebruiker en ons kenmerken en die, tenzij uitdrukkelijk vermeld of tegenstrijdig, deze Voorwaarden omvatten. We zullen de inhoud van privécommunicatie niet inspecteren of openbaar maken, behalve met toestemming van de afzender of de ontvanger, of in de nauwkeurig gedefinieerde situaties waarin de Electronic Communications Privacy Act voorziet, of zoals anderszins vereist door de wet of door een gerechtelijk of overheidsbevel. Meer informatie is beschikbaar in ons privacybeleid. We kunnen geautomatiseerde controleapparatuur of -technieken gebruiken om onze gebruikers te beschermen tegen massale ongevraagde communicatie (ook bekend als “spam”) en/of andere vormen van elektronische communicatie die wij in strijd achten met onze zakelijke doeleinden. Dergelijke apparaten of technieken zijn echter niet perfect en wij zijn niet verantwoordelijk voor legitieme communicatie die wordt geblokkeerd, of voor ongevraagde communicatie die niet wordt geblokkeerd. Brievenbussen kunnen een beperkte opslagcapaciteit hebben. Als de gebruiker de maximaal toegestane opslagruimte overschrijdt, kunnen we geautomatiseerde apparaten gebruiken die e-mailberichten verwijderen of blokkeren die de limiet overschrijden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke verwijderde of geblokkeerde berichten.14. INTERNATIONAAL GEBRUIK. Hoewel deze site mogelijk wereldwijd toegankelijk is, garanderen wij niet dat de materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten, en toegang daartoe vanuit gebieden waar de inhoud van de site illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om deze site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving. Elk aanbod voor een product, dienst en/of informatie dat in verband met deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.15. BEËINDIGING VAN HET GEBRUIK. De gebruiker gaat ermee akkoord dat wij, geheel naar eigen goeddunken, de gebruikerstoegang tot de gehele of een deel van de site kunnen beëindigen of opschorten, met of zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van deze gebruiksvoorwaarden. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan een reden zijn voor het beëindigen van de gebruikersrelatie en kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Bij beëindiging of opschorting, ongeacht de redenen daarvoor, vervalt het recht van de gebruiker om de op deze site beschikbare diensten te gebruiken onmiddellijk, en de gebruiker erkent en stemt ermee in dat we het gebruikersaccount en alle gerelateerde informatie en bestanden in het gebruikersaccount en/of gebruikersaccount onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen. elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of deze site blokkeren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens de gebruiker of een derde partij voor claims of schade die voortvloeien uit een beëindiging of opschorting of enige andere actie die door ons is ondernomen in verband met een dergelijke beëindiging of opschorting.16. TOEPASSELIJK RECHT. Deze site (exclusief eventuele gelinkte sites) wordt door ons beheerd vanuit onze kantoren in de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika. Het is toegankelijk vanuit alle 50 staten, maar ook vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze plaatsen wetten heeft die kunnen verschillen van die van Californië, gaat de gebruiker door het bezoeken van deze site ermee akkoord dat de statuten en wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke principes daarvan en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Internationale Verkoop van Goederen, is van toepassing op alle zaken die verband houden met het gebruik van deze site en de aankoop van producten en diensten die beschikbaar zijn via deze site. Alle procedures met betrekking tot de Site, deze Gebruiksvoorwaarden of enige transactie, inclusief de verkoop van producten, via deze Site, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken van Los Angeles County, Los Angeles, Californië, VS.17 . MEDEDELINGEN. Alle kennisgevingen aan een partij moeten schriftelijk zijn en via e-mail of gewone post worden gedaan. Kennisgevingen aan ons moeten worden verzonden ter attentie van de klantenservice op Hello@lnaclothing.com , indien per e-mail, naar LNA Clothing, Inc., 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405, indien per conventionele post. Kennisgevingen aan de gebruiker kunnen worden verzonden naar het adres dat door de gebruiker is opgegeven als onderdeel van de gebruikersregistratiegegevens. Daarnaast kunnen we via de site mededelingen of berichten uitzenden om de gebruiker op de hoogte te stellen van wijzigingen op de site of andere belangrijke zaken, en dergelijke uitzendingen vormen een kennisgeving aan de gebruiker op het moment van verzending.18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen ons met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken van de partijen met betrekking tot dat onderwerp. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of aangepast door het gebruik van enig ander(e) document(en). Elke poging om dit document te wijzigen, aan te vullen of aan te passen of om een ​​bestelling te plaatsen voor producten of diensten waarvoor aanvullende of gewijzigde voorwaarden gelden, is nietig, tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de gebruiker en ons. Voor zover iets op of in verband met deze site in strijd of inconsistent is met deze Gebruiksvoorwaarden, hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang.19. GEMENGD. Bij elke actie om deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, heeft de winnende partij recht op kosten en advocatenhonoraria. Elke rechtsvordering die door de gebruiker tegen ons of onze gelieerde ondernemingen wordt ingesteld, moet worden ingesteld binnen een jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, anders wordt deze voor altijd geacht te zijn afgewezen en verjaard. De Gebruiker mag de gebruikersrechten en -verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden aan geen enkele partij overdragen, en elke vermeende poging daartoe zal nietig zijn. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden vrijelijk overdragen. De gebruiker gaat ermee akkoord geen enkel deel van deze site, of het gebruik van of de toegang tot deze site, te verkopen, door te verkopen, te reproduceren, dupliceren, kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Naast elk excuus dat door de toepasselijke wetgeving wordt geboden, zijn wij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van producten en diensten die beschikbaar zijn via onze site en die voortkomen uit een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt, ongeacht of deze door een van beide partijen kan worden voorzien, inclusief maar niet beperkt tot arbeidsonlusten, oorlog, brand, ongelukken, ongunstige weersomstandigheden, onvermogen om transport te beveiligen, overheidshandelingen of -regelgeving en andere oorzaken of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met de hierboven opgesomde. Als enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat gedeelte worden geïnterpreteerd op een manier die consistent is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en zullen de overige delen volledig van kracht blijven. en effect. Elk onvermogen van ons om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of gerelateerde rechten af ​​te dwingen of uit te oefenen, houdt geen afstand van dat recht of die bepaling in.20. CONTACTGEGEVENS. Tenzij uitdrukkelijk vermeld op deze site, worden de diensten die beschikbaar zijn via deze site aangeboden door LNA Clothing, Inc.  een bedrijf, met postadres 3200 Airport Avenue, Suite 16, Santa Monica, CA 90405. Ons telefoonnummer is 310-915-8526. Als de gebruiker merkt dat een gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt, neem dan contact met ons op via Hallo@lnakleding.com. Verkoopvoorwaarden1. Verkoop en aankoop van goederen. LNA Clothing (“Verkoper”) stemt er hierbij mee in om goederen te verkopen, en Gebruiker (“Koper”) gaat hierbij akkoord met de aankoop van goederen met de beschrijving en hoeveelheid beschreven in het afrekenvenster (“Afrekenen”) en hierin opgenomen door deze referentie (“Goederen” ) op de voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst.2. Aankoopprijs. De Koper gaat ermee akkoord de aankoopprijs van de goederen te betalen, zoals vermeld op de website die hierbij is gevoegd.3. Betaalvoorwaarden. Het totale bedrag van de Aankoopprijs moet volledig door de Koper worden betaald op het moment van Afrekenen.4. Levering. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de levering plaatsvinden in overeenstemming met het verzendbeleid van de Verkoper dat van kracht is op de datum van verzending. De door de verkoper opgegeven leveringsdata zijn slechts schattingen. De Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om in overeenstemming met dergelijke data te leveren; De Verkoper is echter niet aansprakelijk voor het niet leveren zoals geschat. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Verkoper, zullen de Goederen worden verpakt volgens de normen en praktijken van de Verkoper.5. Beperkte garantie. De verkoper levert als enige garantie het volgende: Goederen gekocht op www.lnaclothing.com zal, indien van toepassing, de originele fabrieksgarantie dragen of, wanneer een dergelijke garantie niet beschikbaar is, “AS-IS” worden verkocht. 6. Afwijzing van garantie/beperking van aansprakelijkheid. De Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de Goederen of dat de Goederen geschikt zullen zijn voor een bepaald doel waarvoor de Koper de Goederen koopt, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, en de Verkoper wijst alle andere garanties en voorwaarden af, expliciet of impliciet. . DE VERKOPER (INCLUSIEF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN OF ONDERAANNEMERS, DIE HIERIN GEZAMENLIJK WORDEN VERWEZEN ALS DE “VERKOPER GELIEERDE ONDERNEMINGEN”) IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK TEGENOVER DE KOPER OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF EXEMPLARISCHE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET DE GOEDEREN OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN DE GOEDEREN OF BIJBEHORENDE UITRUSTING, KOSTEN VAN KAPITAAL, KOSTEN VAN VERVANGINGS- OF VERVANGINGSAPPARATUUR, FACILITEITEN OF DIENSTEN, DOWN TIME, TIJD VAN DE KOPER, VERLOREN GEGEVENS, LETSEL AAN EIGENDOMMEN OF ENIGE SCHADE OF SOMMEN BETAALD DOOR DE KOPER AAN DERDEN, ZELFS ALS DE VERKOPER OF EEN VAN DE AAN DE VERKOPER GELIEERDE ONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BOVENSTAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL VAN TOEPASSING ZIJN, ONGEACHT OF EEN CLAIM GEBASEERD IS OP PRINCIPES VAN CONTRACT, GARANTIE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN ENIGE WETTELIJKE PLICHT, PRINCIPES VAN SCHADEVERGOEDING OF BIJDRAGE, HET FALEN VAN ENIGE BEPERKTE OF EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID OM HET ESSENTIËLE DOEL DAARVAN TE BEREIKEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE VERKOPER OF EEN GELIEERDE VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KOPER OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL VAN WELKE AARD OF AARD DAN OOK VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN BOVEN DE NETTO AANKOOP. PRIJS VAN DE GOEDEREN DIE WERKELIJK AAN DE KOPER WORDEN GELEVERD EN DOOR DE KOPER BETAALD. DE VERKOPER WIJST ALLE GARANTIES VAN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN AF EN GEEN VAN DE VERKOPER OF ENIGE VERKOPER HEEFT ENIGE VERPLICHTING OM DE KOPER TE VERDEDIGEN, TE VRIJWAREN OF SCHADELOOS TE HOUDEN. TEGEN ENIGE OF ALLE SCHADE OF KOSTEN OPGENOMEN DOOR DE KOPER VOORTVLOEIEND UIT DE INBREUK OP OCTROOIEN OF HANDELSMERKEN OF SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN DOOR EEN VAN DE GOEDEREN.7. Overmacht. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van de tijdige levering van alle of een deel van de Goederen, indien dit verzuim geheel of gedeeltelijk te wijten is aan federale, provinciale of gemeentelijke maatregelen, wetten, verordeningen of voorschriften. , staking of andere arbeidsproblemen, brand of andere schade aan of vernietiging van, geheel of gedeeltelijk, de Goederen of de productiefaciliteit voor de Goederen, het ontbreken of onvermogen om grondstoffen, arbeid, brandstof, elektrische energie, water te verkrijgen of leveringen, of enige andere oorzaak, overmacht, onvoorziene gebeurtenis of omstandigheden die niet onderworpen zijn aan de redelijke controle van de Verkoper en die vertragingen veroorzaken of de productie of levering van Goederen belemmeren. De Verkoper zal te goeder trouw bepalen in welke mate hij redelijkerwijs controle kan uitoefenen over een oorzaak, onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid die de nakoming van zijn verplichtingen beïnvloedt. 8. Algemeen. De Koper mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper. De Verkoper is de enige beoogde begunstigde van deze Overeenkomst. Indien er enige inconsistentie bestaat tussen deze Overeenkomst en enige andere overeenkomst die is opgenomen in of verband houdt met de Goederen, is deze Overeenkomst van toepassing. Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd, gewijzigd of aangepast zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper. Eventuele aanvullende of gewijzigde voorwaarden die aan een door de Koper geplaatste bestelling zijn verbonden, zijn nietig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door de Verkoper. Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt de wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast of aangetast. Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië, zonder uitvoering te geven aan collisieregels; en in geval van een geschil onder deze Overeenkomst; De Koper onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken van het graafschap Los Angeles en doet hierbij afstand van elk bezwaar tegen een dergelijke jurisdictie en locatie.9. Privacybeleid. Wij respecteren uw privacy en besteden grote zorg aan het beschermen van de informatie die wij bezitten. Uw voorkeuren voor het gebruik van uw gegevens hebben onze hoogste prioriteit. LNA Clothing deelt geen klantinformatie (inclusief e-mailadressen) buiten de zakelijke activiteiten van LNA Clothing, tenzij dit noodzakelijk is om u te voorzien van producten of diensten die beschikbaar zijn bij LNA Clothing. Alle externe bedrijven die we gebruiken om u producten of diensten te leveren, zijn verplicht uw gegevens veilig en vertrouwelijk te houden. Gebruiksvoorwaarden voor blogs en messageboards LNA Clothing (“Wij” of “Ons” of “Onze”) biedt het gebruik van haar blog- en messageboarddiensten (samen met de daarop geplaatste inhoud, de “Diensten”) aan, onderworpen aan de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) die hierin zijn opgenomen. Alle verwijzingen hierin naar “Wij”, “Ons” of “Onze” hebben betrekking op LNA Clothing en alle andere aangesloten bedrijven. Door het openen, creëren of bijdragen aan blogs of berichten die door ons worden gehost (de “Blog”), en als tegenprestatie voor de Diensten die wij aan de gebruiker leveren, gaat de gebruiker ermee akkoord zich aan deze Voorwaarden te houden. Lees ze aandachtig door voordat u een blog plaatst of maakt. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de Voorwaarden waaronder deze Services worden aangeboden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als de Gebruiker de Services blijft gebruiken, betekent dit dat de gebruiker al deze Voorwaarden aanvaardt. Als de gebruiker het niet eens is met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Services.1. Disclaimer van bedrijfsverantwoordelijkheid voor bloginhoud. De gebruiker begrijpt dat alle inhoud die op de blog wordt geplaatst (de “Inhoud”) uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de inhoud oorspronkelijk heeft geplaatst. De gebruiker begrijpt dat alle meningen die door gebruikers van deze site worden geuit, strikt in hun individuele hoedanigheid worden uitgedrukt en niet als onze vertegenwoordigers of een van onze sponsors of partners. De meningen die gebruikers of anderen op de blog plaatsen, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs onze meningen.2. Plaatsen. (a) Door gebruikersinhoud te plaatsen met behulp van de Services, verleent de gebruiker een onbeperkt, onherroepelijk, niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, wereldwijd en volledig overdraagbaar, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie voor het gebruiken, kopiëren, het reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van collectieve of afgeleide werken van, distribueren, uitvoeren en weergeven van gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk en om deze op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook die nu bekend of later ontwikkeld is. De gebruiker garandeert verder dat afstand is gedaan van alle zogenaamde morele rechten op de inhoud. (b) Door inhoud op de blog te plaatsen, garandeert en vertegenwoordigt de gebruiker dat de gebruiker alle rechten op die inhoud bezit of anderszins controleert, inclusief maar niet beperkt tot , alle rechten die de gebruiker nodig heeft om de inhoud aan te bieden, te plaatsen, te uploaden, in te voeren of in te dienen, of dat het gebruik van de inhoud door de gebruiker een beschermd redelijk gebruik is. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de gebruiker niet willens en wetens materiële en misleidende valse informatie zal verstrekken. De gebruiker verklaart en garandeert dat de door de gebruiker aangeleverde inhoud deze voorwaarden niet schendt. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat berichten van gebruikers geen vertrouwelijke en/of bedrijfseigen informatie openbaar maken, inclusief persoonlijke financiële informatie, informatie die valt onder een geheimhoudingsovereenkomst en informatie die gebruikers niet mogen openbaar maken. We waarschuwen de gebruiker om geen persoonlijke informatie over de gebruiker of de kinderen van de gebruiker vrij te geven, zoals burgerservicenummers, creditcardnummers, enz. (c) De gebruiker stemt ermee in om ons en onze gelieerde bedrijven en hun directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en vast te houden, onschadelijk voor alle claims of eisen, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of anderszins verband houden met het gebruik van de Blog door gebruikers, enige inhoud die gebruikers aan de Blog leveren, of schending door gebruikers van deze Voorwaarden of de rechten van anderen.3. Toegang. (a) De gebruiker gaat ermee akkoord dat wij onder geen enkele omstandigheid en op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of weglatingen, verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de inhoud die op deze site is geplaatst. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de gebruiker alle risico's die verband houden met het gebruik van welke inhoud dan ook moet evalueren en dragen, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. De Gebruiker stemt ermee in geen informatie over anderen te verzamelen, inclusief e-mailadressen, of informatie verkregen uit de Services te gebruiken om andere gebruikers ongevraagde e-mail van welke aard dan ook te sturen. (b) De Blog wordt uitsluitend ter informatie aangeboden; wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid of beschikbaarheid van informatie die op de Blog verschijnt of beschikbaar is. (c) Blogposts kunnen links bevatten naar andere websites op internet. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke inhoud en we geven geen expliciete of impliciete garantie over de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, verkoopbaarheid of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke berichten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. Het opnemen van links impliceert geen goedkeuring van de websites door ons of enige associatie met hun exploitanten. (d) We kunnen de gebruiker in staat stellen een account aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten. Indien dit het geval is, is de gebruiker verantwoordelijk voor het handhaven van de strikte vertrouwelijkheid van het gebruikerswachtwoord, en is de gebruiker verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van de gebruikersaccount en het wachtwoord. De gebruiker stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van een gebruikerswachtwoord of -account of enige andere inbreuk op de beveiliging en ervoor te zorgen dat de gebruiker aan het einde van elke sessie het gebruikersaccount afsluit. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven door de gebruiker van deze bepaling.4. Kinderen. Het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar (“minderjarige kinderen”) via de Diensten of de Blog is verboden. Geen enkele inhoud mag gericht zijn op minderjarige kinderen. Minderjarige kinderen komen niet in aanmerking om de site te gebruiken en we vragen hen geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.5. Ongeautoriseerd gebruik van materialen. Zie paragraaf 7 van de Gebruiksvoorwaarden van de Site.6. Beëindiging van toegang/verwijdering van inhoud. We hebben het recht om naar eigen goeddunken de gebruikerstoegang tot en het gebruik van de Services te beëindigen en/of gebruikersinhoud te verwijderen als we de verklaringen of het gedrag van gebruikers als onnauwkeurig, illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend of in strijd met intellectueel eigendom beschouwen. rechten, inbreuk makend op de privacy, schadelijk, aanstootgevend of anderszins in strijd met deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.7. Afwijzing van garanties. Zie paragraaf 8 van de Gebruiksvoorwaarden van de Site.9. Beperking van aansprakelijkheid. Zie paragraaf 9 van de Gebruiksvoorwaarden van de Site.10. Aanvaarding en erkenning van voorwaarden. Gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. De gebruiker erkent dat de gebruiker de Voorwaarden heeft gelezen en eraan gebonden is, evenals alle andere gebruiksovereenkomsten van Ons, inclusief de Gebruiksvoorwaarden van de Website die van toepassing kunnen zijn op het gedrag van de gebruiker. Bedank de gebruiker voor deelname aan de blog. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via Hallo@lnaclothing.com als de gebruiker vragen heeft.